Reklama

Wiadomości

Bogdanka chce być koncernem multisurowcowym. Tak dostosuje się do transformacji

Autor. Bogdanka

Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, który będzie napędzał zieloną transformację – poinformował w środę prezes LW Bogdanka Kasjan Wyligała. Firma bierze pod uwagę wydobycie m.in. soli potasowo-magnezowych, węgla koksującego, bursztynu, metali ziem rzadkich.

Reklama

Na zakończenie Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie spółka LW Bogdanka zaprezentowała nową strategię na lata 2023 - 2030 (z perspektywą do roku 2040). Jak wyjaśnił prezes kopalni Kasjan Wyligała, potrzeba aktualizacji strategii wynika z kilku czynników m.in. wojny na Ukrainie, przyspieszenia transformacji energetycznej Polski, niedoboru surowców krytycznych, zmiany właścicielskiej.

Reklama

„Naszą wizją i tym, co nam najbardziej przyświecało to jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, który będzie napędzał zieloną transformację, ale także zabezpieczał przyszłość gospodarczą Lubelszczyzny" – poinformował Wyligała, wyrażając nadzieję, że ta wizja pozwoli „wprowadzić Bogdankę do świetlanej przyszłości, gdzie data 2049 nie będzie datą końca firmy".

Prezes podał, że strategia składa się z czterech filarów posadowionych na jednym silnym fundamencie, czyli działalności związanej z wydobyciem węgla. „Chcemy wydobywać węgiel do 2049 roku i utrzymać pozycję lidera efektywności, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż węgla kamiennego. Ta działalność wspomoże nam sfinansować pozostałe filary, które będą budować przyszłość kopalni" – wyjaśnił Wyligała.

Reklama

Odnosząc się do górnictwa multisurowcowowego podkreślił, że upatruje w tym szanse dla Bogdanki w związku m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce do produkcji OZE i w branży IT oraz presją na skrócenie łańcucha dostaw. „Przeprowadziliśmy klasyfikację - przy analizie geologicznej - surowców, które chcemy wydobywać. Braliśmy pod uwagę kryteria krytyczności, które określają akty UE; patrzyliśmy też pod kątem trudności i perspektywiczności danego złoża, danych zasobów, a także pod kątem nakładów capexowych, jakie trzeba wykorzystać, ale również pod kątem długości trwania inwestycji i potencjalnych zwrotów" – wyjaśnił prezes LW Bogdanka, dodając, że skupiono się głównie na obszarze ściany wschodniej.

Nawiązując do wstępnego wyboru surowców podał, że na tej postawie wybrano 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach. „To są sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden, wolfram, cynk, ołów i uran. Te wszystkie surowce były poddane analizie zarówno pod kątem biznesowym i geologicznym. Chcemy w najbliższym czasie przeznaczyć 50 mln zł na prace eksploracyjne tak, żeby poznać jakie są to zasoby, jakie jest ich potencjalne ekonomiczne wykorzystanie. Żeby mieć tą wiedzę, potrzebujemy prac eksploracyjnych" – wyjaśnił Kasjan Wyligała.

Podał, że przez najbliższy rok spółka będzie starać się o zgody środowiskowe i koncesje na prace eksploracyjne, żeby poznać zasobność surowców, w poszczególnych lokalizacjach. „Następnie przez kolejny okres będziemy robić wiercenia, będziemy poddawać to analizie. I po tym okresie nadejdzie czas na decyzję inwestycyjną. W zależności od tego jaką metodą będziemy wydobywać dany surowiec - czy to będzie odkrywka, czy ługowanie, czy też metoda głębinową - ten okres waha się od 2 do 8 lat.

Bogdanka planuje również w najbliższych latach otworzyć Fundusz Bogdanka, który ma być zasilony kwotą 200 mln zł z środków własnych oraz funduszy zewnętrznych. „Chcemy by to była taka platforma, która pozwoli na uruchomienie potencjału technologicznego przy wykorzystaniu zasobów lubelskich uczelni i lubelskiego biznesu"- wyjaśnił prezes LW Bogdanka.

Czytaj też

Wiceprezes ds. handlu i inwestycji LW Bohdanka Dariusz Dumkiewicz wyjaśnił, że firma chce także wykorzystać zdobyte kompetencje do rozwoju inwestycji w łańcuch wartości energii odnawialnej. „Przede wszystkim chcemy skupić się na wytwarzaniu energii, ale myślimy także o magazynach energii, o produkcji komponentów, recyklingu odpadów. Mamy bardzo ambitny budżet - na to działanie chcemy przeznaczyć ok. 2,3 mld złotych w ciągu najbliższych lat. Już uruchamiamy farmę 3 MW; przygotowujemy inwestycyjnie farmę 27MW oraz przed wszystkim planujemy wielki projekt wielkoskalowej instalacji OZE o mocy 500 MW. Naszym celem jest bycie sprzedawcą energii netto i chcemy zaspokoić ok. 10 proc. zapotrzebowania województwa lubelskiego na energię elektryczną" – podał wiceprezes.

Prezes LW Bogdanka zwrócił uwagę również na planowane działania spółki związane z zieloną transformacją i ochroną środowiska polegającymi m.in. na ograniczeniu zużycia zasobów poprzez wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, odzyskiwanie ciepła z wód kopalnianych, komercjalizację odpadów łupkowych. „Jesteśmy producentem węgla, ale zamierzamy obniżyć ślad węglowy o 70 proc." – podał Wyligała.

Z podsumowania LW Bogdanka wynika, że w ciągu najbliższych 8 lat spółka planuje zainwestować 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności. Szacowane skumulowane przychody spółki do 2040 roku wyniosą – jak podano - niemal 100 mld zł; prawie 20 mld wygenerują obszary związane z produkcją, instalacją i recyklingiem komponentów OZE. Wyjaśniono również, że efekt przychodu z inwestycji multisurowcowych widoczny będzie po 2040 roku, a skumulowana EBIDTA spółki do 2040 roku wyniesie niemal 35 mld zł; jedna czwarta tej wartości ma pochodzić z nowych inicjatyw.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która jest w posiadaniu prawie 65 proc. akcji kopalni.

15 marca br. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie Skarb Państwa zawarł z Eneą w czerwcu 2022 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama