• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

MK: zmiana ustawy o efektywności pozwoli zaoszczędzić 5,58 mln toe energii

Fot. Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, której zapisy mają pozwolić osiągnąć cel poprawy efektywności na rok 2030. Projekt zakłada w ciągu 10 lat oszczędności nie mniejsze niż 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego (toe).

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania. Ministerstwo przypomniało, że dyrektywa ws. efektywności energetycznej z 2018 r. wyznaczyła ogólny cel oszczędności energii dla Unii Europejskiej w wysokości 32,5 proc. na 2030 r. oraz opisała ścieżkę wprowadzania oszczędności.

Jak podkreśliło MK, proponowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej mają na celu dostosowanie do prawa UE obecnie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej oraz prowadzić do oszczędności nie mniejszych niż 5580 tys. toe w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.

Jak oceniło ministerstwo, obecne regulacje i system tzw. białych certyfikatów nie pozwalają na osiągnięcie tego celu, niezbędne jest zatem wprowadzenie nowych rozwiązań.

Projekt zakłada m.in., że umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), zawierane przez podmioty publiczne nie powodują zwiększenia długu publicznego. Ma to skłonić instytucje do szerszego korzystania z tego typu usług.

Systemem białych certyfikatów mają zostać objęte dodatkowe podmioty - dystrybutorzy i sprzedawcy paliw ciekłych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, obecny system certyfikatów jest nieefektywny, m.in. innymi dlatego, że minimalna objęta nim oszczędność to 10 toe, co jest wartością stosunkowo dużą, osiągalną jedynie dla podmiotów instytucjonalnych, a nie u indywidualnych odbiorców końcowych.

Dlatego projekt zakłada powołanie centralnego rejestru oszczędności energii, w którym byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Powoli to agregować efekty projektów oszczędnościowych, na przykład przeprowadzanych u wielu odbiorców końcowych, w tym indywidualnych. Do rejestru trafiłyby informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty, oraz okresie uzyskiwania oszczędności, formie i kwocie dofinansowania i wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 roku.

Projekt nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Dostawcy ciepła i gazu mają też mieć obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.

Projekt zakłada również zmianę ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Proponuje się włączenie ministra właściwego ds. energii do składu Kolegium do ds. Spraw Cyberbezpieczeństwa. Ma się to przełożyć - jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji - na uwzględnienie w wielu aspektach dotyczących cyberbezpieczeństwa, potrzeb, opinii, sektora energetycznego, który z racji wyżej wskazanej odmienności nie zawsze może dostosować się do rozwiązań pasujących w innych sektorach.

Źródło:
PAP

Komentarze