Reklama

Górnictwo

KHW rozwija innowacyjne metody odmetanowania węgla

  • Fot. Facebook Straż Graniczna

Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla otworami powierzchniowymi w połączeniu z odzyskiem metanu było tematem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w latach 2013-2015 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z KHW SA na terenie kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Ze względu na wykorzystanie technologii wierceń kierunkowych oraz zastosowanie szczelinowania hydraulicznego prace te były w Polsce nowatorskie. Obydwa podmioty prowadzą obecnie rozmowy dotyczące kontynuacji programu.  

Odmetanowanie pokładów przed rozpoczęciem eksploatacji umożliwia znacznie bezpieczniejsze, szybsze, a zatem tańsze prowadzenie wydobycia. Szacuje się, że z uwagi na wysokie zagrożenie metanowe eksploatowanych pokładów węgla, w KHW SA koszty klasycznego odmetanowania prowadzonego w trakcie eksploatacji tych pokładów kształtują się na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych dla pojedynczej ściany.

Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla może też mieć znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz na ochronę środowiska.

Miejsce przeprowadzenia eksperymentu badawczego nie było przypadkowe. KHW SA zamierza podjąć eksploatację partii złoża zlokalizowanej na granicy obszarów górniczych kopalń „Murcki-Staszic” i „Mysłowice-Wesoła”. Wstępne rozpoznanie wykazało, że pokłady węgla zlokalizowane w tej części złoża charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi. Jednak projektowana eksploatacja wiąże się ze znacznym nagromadzeniem metanu, powodującym wzrost zagrożenia dla pracującej załogi, utrudniającym płynne i bezpieczne prowadzeniu frontu ścianowego.

Dlatego Zarząd KHW SA, w celu zabezpieczenia stabilnego frontu eksploatacyjnego kopalń Spółki na kolejne lata, podjął rozmowy z Państwowym Instytutem Geologicznym dotyczące kontynuacji współpracy przy rozwijaniu innowacyjnych metod wstępnego odmetanowania pokładów węgla.

Obecnie trwają wspólne specjalistyczne analizy wykonalności zastosowania doświadczeń Instytutu w nowoudostępnianej perspektywicznej parceli zasobowej.

Zobacz także: Ratowanie górnictwa: "Energetyka stawia warunki"

Zobacz także: Baca-Pogorzelska: Związkowcy zagrażają Polskiej Grupie Górniczej

Reklama

Komentarze

    Reklama