• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

KE zamierza zwiększyć budżet Wspólnoty Energetycznej

Podczas uroczystości związanych z dziesiątą rocznicą powołania Wspólnoty Energetycznej, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Maroš Šefčovič, zapowiedział, ze budżet organizacji na lata 2016 – 2017 zostanie zwiększony o 30%.

W swoim przemówieniu Šefčovič podkreślił zmiany, jakie zaszły we Wspólnocie, która dziesięć lat temu została utworzona w celu umożliwienia integracji energetycznej krajów bałkańskich i sąsiednich państw członkowskich UE: ,,W tym czasie przekształciła się ona z regionalnego narzędzia przedakcesyjnego w znakomity instrument służący wspólnemu bezpieczeństwu oraz pogłębianiu kooperacji. Pomogło nam to promować rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie przewidywalności produkcji oraz transportu  energii w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej”.

Słowak zauważył, że zmiany geopolityczne zachodzące w ostatnich latach nie ominęły organizacji: ,,Wraz z przyjęciem Bułgarii, Rumunii i Chorwacji do UE oraz przystąpieniem Ukrainy i Mołdawii do Wspólnoty Energetycznej, charakter tego podmiotu uległ zmianie (…) Jej członkowie stali się bardziej różnorodni, dzięki czemu zaistniała większa chęć do współdziałania z krajami Unii”. Według przedstawiciela KE, obecnie głównym wyzwaniem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, ale także dbałość o to, żeby była ona konkurencyjna i możliwie najmniej szkodliwa dla środowiska. Na zakończenie Šefčovič określił w jaki sposób można zrealizować te założenia, podkreślając m.in. rolę implementacji europejskich przepisów: ,,Aby osiągnąć to wszystko i stać się silnym partnerem dla państw członkowskich UE, Wspólnota Energetyczna musi mówić z nami tym samym językiem w zakresie funkcjonowania infrastruktury i regulacji prawnych”.

Wspólnota Energetyczna to organizacja międzynarodowa, powstała na mocy traktatu podpisanego w 2005 roku. Jej nadrzędnym celem, choć szalenie ogólnikowym, jest rozszerzanie wewnętrznego rynku energii UE – przede wszystkim na kraje Europy Południowo – Wschodniej oraz regionu Morza Czarnego.  Organizacja wyznaczyła sobie również szereg pomniejszych zadań, takich jak: zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej, poprzez przyciąganie inwestycji w infrastrukturę, ułatwianie transgranicznego handlu w dziedzinach objętych traktatem, czy zwiększanie konkurencyjności regionu. Są one realizowane poprzez wdrażanie regulacji oraz działań dotyczących m.in. sektora gazowego i naftowego, efektywności elektrycznej, OZE, ochrony środowiska, konkurencji, etc. Członkami Wspólnoty są obecnie: Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania, Czarnogóra, Ukraina i Kosowo.  Status obserwatora posiada Norwegia, Turcja i Armenia, natomiast o przyjęcie do organizacji stara się  Gruzja.

Zobacz także: KE zamierza wzmocnić kontrolę umów zawieranych z Gazpromem

Zobacz także: Komisja Europejska szuka alternatyw dla Gazpromu

Komentarze