Reklama

Atom

KE przyjrzy się budowie elektrowni atomowej na Węgrzech

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie dotyczące węgierskich planów finansowania budowy elektrowni Paks II. KE zamierza zbadać w szczególności pomoc państwa w realizacji projektu, która może doprowadzić do zakłóceń konkurencji na tamtejszm rynku energii.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Biorąc pod uwagę wielkość i znaczenie projektu Paks, Komisja musi dokładnie ocenić, czy inwestycja Węgier jest realizowana w warunkach rynkowych, czy też obejmuje pomoc państwa - dokonamy kompleksowej analizy tej kwestii”.

Zgodnie z unijnym prawodawstwem kraje członkowskie mogą swobodnie modelować swój miks energetyczny. Rolą instytucji europejskich jest monitorowanie, jak wykorzystywane są  środki publiczne. Jeśli wspiera się nimi przedsiębiorstwa, godzi to w zachowanie konkurencji na rynku wspólnotowym.

Komisja Europejska zamierza dokonać dogłębnej analizy biznesowej, obejmującej swoim zakresem m.in. budowę, warunki eksploatacji oraz likwidacji dwóch reaktorów.

Test prywatnego inwestora (Market Economy Investor Principle, w skrócie MEIP) to zasada, którą stosuje się w sytuacji gdy pojawiają się wątpliwości wobec tego czy państwo stosuje niedozwoloną pomoc publiczną wobec przedsiębiorcy. Unijne prawodawstwo zakłada jednakowe traktowanie przedsiębiorców, niezależne od tego czy należą do sektora prywatnego czy publicznego. 

Zobacz także: Héjj: Węgry gotowe na konfrontację z KE w sprawie Paks

Zobacz także: Węgry planuja renacjonalizację infrastruktury energetycznej

Reklama

Komentarze

    Reklama