Reklama

Górnictwo

JSW: Ponad 2,5 mld zł straty w IV kwartale

  • Fot. M. Krupa/policja.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa w IV kwartale 2015 roku wyprodukowała więcej węgla niż kwartał wcześniej, osiągnęła też wyższe przychody. Mimo dalszego spadku cen węgla, Spółka utrzymała swoje ceny sprzedaży do odbiorców nieco wyżej niż poziomy benchmarków. Najniższy od szeregu kwartałów był jednostkowy koszt produkcji węgla. Na znaczne pogorszenie podanego w raporcie wyniku netto Grupy JSW w IV kwartale ub. roku miały wpływ znaczące odpisy aktualizujące aktywa.

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w IV kwartale ub. roku wyprodukowały ponad 4,42 mln ton węgla, w tym 2,80 mln ton węgla koksowego i 1,62 mln ton węgla do celów energetycznych. Spółka dzięki konsekwentnej realizacji programu optymalizacji produkcji kontynuowała dalszą redukcję jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla. W IV kwartale spadł on aż o 5 % w porównaniu z III kw. do poziomu 283, 60 zł na tonę.

W IV kw. 2015 roku sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosła o ponad 25% w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła ponad 3,30 mln ton. Mimo spadku średniej ceny sprzedaży do odbiorców zewnętrznych, Spółka uzyskała o ponad 12 % wyższe przychody ze sprzedaży niż w III kw. 2015 roku. W IV kwartale o ponad 300 tys. ton obniżono zapasy węgla w porównaniu z poprzednim kwartałem.

W segmencie koksowym utrzymano w IV kw. produkcję na podobnym poziomie jak w III kw. Sprzedaż koksu była jednak niższa o ponad 11% niż kwartał wcześniej, co przełożyło się na spadek przychodów o podobną wielkość. 

„W ostatnich miesiącach 2015 roku nastąpił dalszy spadek cen węgla koksowego na świecie. Co znalazło odbicie w naszych wynikach finansowych za czwarty kwartał. Dotychczasowe działania oszczędnościowe i optymalizacyjne przynoszą efekty, jednak na naszą niekorzyść oddziałują niezmiennie drastycznie niskie poziomy benchmarków. Na raportowanym wyniku za ostatni kwartał ciążą również silnie niegotówkowe odpisy księgowe” – mówi Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu JSW SA.

Właśnie ze względu na konieczność uwzględnienia odpisów aktualizujących w IV kwartale 2015 roku strata netto wyniosła 2,54 mld zł. Skorygowana o odpisy EBITDA w IV kwartale wyniosła 61,3 mln zł, jednak EBITDA po uwzględnieniu odpisów wyniosła minus 2,76 mld zł. Wartość łączna odpisów dokonanych w czwartym kwartale na aktywa niefinansowe ujęte w wyniku operacyjnym wyniosła ponad 2,83 mld zł. Odpisy dotyczyły aktualizacji majątku w segmencie węglowym, koksowym i energetycznym.

Zobacz także: Czyste technologie węglowe – szansa czy łagodzenie nastrojów społecznych?

Zobacz także: Świrski: Polityka energetyczna rządu zależna od sytuacji międzynarodowej

Reklama

Komentarze

    Reklama