Reklama

Górnictwo

JSW odbija od dna. Wyniki za I kwartał 2017

Fot. JSW
Fot. JSW

Po trzech niezwykle trudnych latach dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej nastąpiło odbicie. Wyniki finansowe pierwszego kwartału są bardzo dobre a przychody Grupy Kapitałowej zdecydowanie wzrosły.

Jest to efekt między innymi wzrostu cen węgla i koksu na światowym rynku oraz działań restrukturyzacyjnych podjętych przez spółkę w 2016 i zakończonych w marcu 2017, w tym związanych z przekazaniem części aktywów produkcyjnych do SRK.

Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał zyskiem netto w wysokości 863 mln PLN, w porównaniu do straty w wysokości 59,5 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto jednocześnie podkreślić, że wynik samej JSW był lepszy i ukształtował się na poziomie 955,4 mln PLN versus 62,0 mln PLN w analogicznym okresie 2016 roku.

Zobacz także: JSW- pierwszy sukces restrukturyzacji górnictwa? [KOMENTARZ]

Tak dobre wyniki znalazły przełożenie na rentowność EBITDA Grupy Kapitałowej - za okres trzech miesięcy 2017 roku która wyniosła 1 239,7 mln PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku wyniosła zaledwie 112 mln PLN.

„Wyniki pierwszego kwartału były dla nas bardzo satysfakcjonujące, musimy jednak pamiętać, że funkcjonujemy na cyklicznym i dynamicznie zmieniającym się rynku. Koncentrujemy się na organicznym rozwoju firmy, dalszej  poprawie efektywności oraz inwestycjach zapewniających zaplanowane wydobycie węgla” - podkreśla Daniel Ozon, p. o. prezesa Jastrzębskie Spółki Węglowej. 

W pierwszym kwartale kopalnie JSW wyprodukowały ok 4 mln ton węgla, tj. o 340 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 3,83 mln ton, tj. o ok. 350 tys. ton  mniej niż w tym samym okresie 2016 roku.Przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie 2 376 mln zł, tj. o 973,8 mln zł wyższym niż w tym samym okresie 2016 roku, co było efektem znacznego wzrostu cen węgla koksowego i koksu.

Zobacz także: Węglowe roszady, czyli o schyłku polskiego węgla [KOMENTARZ]

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż zewnętrzna węgla koksowego wzrosła o 9,1 % natomiast sprzedaż wewnętrzna spadła  o 23,8 % – głównie z powodu sprzedaży spółki WZK Victoria. W omawianym okresie sprzedaż węgla do celów energetycznych na rzecz odbiorców zewnętrznych spadła o około 0,2 mln ton w stosunku do ubiegłego roku, co było efektem zmniejszonej produkcji tego sortymentu.

Ceny podstawowych produktów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku były wyższe od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego. Średnia cena węgla wzrosła o 119 %, przy czym cena węgla koksowego aż o 162,5 %, a  węgla do celów energetycznych zaledwie o 7,3 procent. 

Średnia cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku wzrosła o 80,5 % w stosunku do pierwszego kwartału 2016. Kluczowy wpływ na wysoki poziom uzyskanych przez JSW cen miały uwarunkowania rynkowe.

Zobacz także: Prezes JSW: wzrost cen węgla nie zmieni planów finansowych spółki

kn/JSW

Komentarze