Reklama

Górnictwo

JSW kontynuuje przygotowanie nowego szybu

  • Fot. KG SOK

Szyb 1 Bzie jest już połączony z wyrobiskami Ruchu Zofiówka. Dzięki temu Ruch Zofiówka zyska niezbędne połączenie wentylacyjne, dzięki któremu będzie można bez zakłóceń prowadzić prace przygotowawcze a szczególnie eksploatacyjne w partii N pokładu 505/1, gdzie już w połowie 2017 roku ma ruszyć eksploatacja pierwszej ściany.

Aktualnie w szybie trwają prace nad wykonaniem wlotu na poziomie 1110 i obejścia szybu czyli tzw. „beczki” (nazwa pochodzi od kształtu wlotu). "To jedna z najpoważniejszych prac na tym etapie głębienia, wymagająca zgrania wielu detali tak, aby końcowa betonacja przebiegła bez przeszkód. Co prawda w tego typu pracach mamy spore doświadczenie ale budowa każdego wlotu jest wyjątkowa. Prace projektowe trwały dość długo, ponieważ trzeba było uwzględnić nowe dane geometryczne i aktualne założenia JSW dotyczące przeznaczenia szybu" – mówi Daniel Wowra, dyrektor ds. robót szybowych 1 Bzie (Kopex-PBSz S.A).

Budowę „beczki” rozpoczęto od zabudowy pierścienia na głębokości 1110 metrów z kształtowników V36. Następnie spod pierścienia wyprowadzono pionowe, wygięte profile V36 i V25, które mają zostać połączone dolnym pierścieniem. Tak utworzony stelaż oraz konstrukcja obejścia szybu, zostaną zalane betonem. Po zakończeniu prac „beczka” będzie miała około 15 metrów wysokości oraz  około 13 metrów szerokości. Jej spód osiągnie głębokość 1125 metrów.

Po wykonaniu wlotu, pracownicy firmy Kopex- PBsz S.A. rozpoczną ostatni etap budowy - drążenie rząpia oraz wykonanie korka dennego szybu. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że głębienie szybu zostało zakończone.

Projekt i głębienie szybu 1 Bzie Jastrzębska Spółka Węglowa zleciła w 2009 roku firmie Kopex – PBSz S.A. Prace rozpoczęto w listopadzie 2010 r. Początkowe 30m szybu wykonano w technologii żelbetowej ścianki szczelinowej, co pozwoliło na szybkie przejście przez luźne utwory czwartorzędowego nadkładu. Przyjęta technologia budowy zakładała wykonanie rury szybowej w obudowie betonowej, przy zastosowaniu obudowy wstępnej-panelowej z paneli żelbetowych do głębokości około 750 m. Niestety nie obyło się bez problemów. Na głębokości 290 m natrafiono na znacznie trudniejsze niż przewidywano na podstawie prac badawczych, warunki geologiczne i hydrogeologiczne. Głębienie zostało wstrzymane na 10 miesięcy, w czasie których generalny wykonawca inwestycji - Kopex-PBSz S.A., wykonał szereg prac i zabiegów technicznych mających na celu zwiększenie konsolidacji górotworu wokół głębionego szybu. Skala zaburzeń geologicznych, zagrażających dalszym postępom prac w szybie zmusiła kopalnię i wykonawcę robót do modyfikacji dokumentacji projektowej i głębienia szybu odcinkami w oparciu o kolejno opracowywane projekty techniczne, opiniowane przez rzeczoznawców Wyższego Urzędu Górniczego. Na odcinkach charakteryzujących się niskimi parametrami wytrzymałościowymi skał, zamiast standardowo stosowanych paneli żelbetowych stosowano znacznie bardziej wytrzymałe panele stalowe, a do wykonania obudowy ostatecznej zastosowano betony wysokowartościowe o znacznie wyższej odporności na obciążenia. Jednocześnie zaczęto wykonywać cykliczne wiercenia otworów badawczo-drenażowych z dna szybu, w celu weryfikowania warunków hydrogeologicznych na odcinkach szybu planowanych do zgłębienia. Otwory te wykorzystywano w trakcie głębienia do sukcesywnego odwadniania i odgazowywania górotworu. Osiągnięcie w listopadzie 2014 roku stropu węglonośnych warstw karbońskich pozwoliło na powrót do pierwotnej technologii głębienia. Od głębokości 755 m szyb jest głębiony bez obudowy wstępnej, w obudowie jednowarstwowej wykonanej z betonu. Przyjęta technologia pozwoliła uniknąć kosztownego i czasochłonnego głębienia szybu metodą mrożeniową.Szyb 1 Bzie pozwoli udostępnić pionowo jedno z największych złóż węgla koksowego w Europie – rejon Bzie-Dębina. Łączna wielkość zasobów bilansowych występujących w tym złożu szacowana jest na ponad 900 mln ton. Dzięki ich udostępnieniu i zagospodarowaniu żywotność kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie może być przedłużona o co najmniej 35 lat.

Wcześniejsze prace służące udostępnieniu złoża prowadzono od strony obszaru macierzystego Ruchu Zofiówka. Było to drążenie szeregu wyrobisk, które miały połączyć położone 900 m pod ziemią chodniki tej kopalni z sięgającym 200 m niżej nowym szybem. Ostatnim etapem tych prac było wydrążenie Przekopu do Szybu 1 Bzie, z którym właśnie połączono szyb.

Zobacz także: KW: Kolejne rozmowy 31 marca, powstanie specjalny zespół

Zobacz także: Bogdanka: Atut czy "kula u nogi" Enei?

Komentarze