Reklama

Ropa

Grupa Orlen porozumiała się z górnikami

​Wypracowaniem wspólnego stanowiska zakończyły się negocjacje pomiędzy pracodawcą, a stroną społeczną w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Solino z Grupy Kapitałowej ORLEN. Obie strony doszły do porozumienia we wszystkich omawianych kwestiach, regulujących m.in. zasady wynagradzania, premiowania, awansowania i zatrudniania pracowników, kształtowania warunków pracy, świadczenia pracownicze oraz szkolenia i ścieżkę rozwoju zawodowego.

Warunki porozumienia zostały zaakceptowane przez trzy z czterech działających w Spółce organizacji związkowych, w tym Związek Zawodowy Górników w Polsce, KNSZZ „Solidarność’80” oraz Związek Zawodowy „KADRA” i po parafowaniu obejmą wszystkich pracowników i emerytów Solino. Wśród najważniejszych zapisów znalazły się zasady wynagradzania pracowników  i nowy system premiowy. Po wprowadzeniu zapisów nowego ZUZP  roczny fundusz płac  w Spółce wzrośnie o kilkanaście procent.
 
Strony porozumiały się również w sprawie płac na 2016 r ustalając zarówno wysokość premii jak też kwestie wzrostu wynagrodzeń w zakresie indywidualnych przeszeregowań. Podobnie jak w sprawie ZUZP porozumienia nie podpisali przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. 
 
"Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć kompromis z reprezentantami tak szerokiej grupy pracowników we wszystkich kluczowych kwestiach. Jesteśmy przekonani, że stworzyliśmy w ten sposób solidny fundament do dalszego zrównoważonego rozwoju firmy" – powiedział Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino.
 
Do najważniejszych zadań rozwojowych stojących przed Solino należy realizacja kilkunastu inwestycji w ramach strategii kawernowej spółki. Jej celem jest podniesie zdolności operacyjnych i dostosowanie funkcjonowania podziemnych magazynów węglowodorów do wymogów ustawowych, które wejdą w życie w roku 2018.

Zobacz także: Co z porozumieniem OPEC? Rosyjski gigant nie zamierza zamrozić produkcji ropy

Zobacz także: Zmiana na stanowisku Ministra Energii? "Rozmowy w tym tygodniu"

Reklama

Komentarze

    Reklama