Reklama

Wywiady

Prezes LW Bogdanka dla E24: chcemy być koncernem multisurowcowym [WYWIAD]

Autor. Karol Byzdra / Energetyka24.com

W ubiegłym tygodniu osiągnięto porozumienie między związkami zawodowymi z zarządem LW Bogdanka, w związku z planowanym przejęciem spółki przez Skarb Państwa. Związkowcy wynegocjowali m.in. podniesienie wartości bezpłatnych talonów na posiłki, wzrost składki na Pracowniczy Program Emerytalny oraz premię specjalną. O szczegółach porozumienia rozmawialiśmy z prezesem spółki Kasjanem Wyligałą.

Reklama

Karol Byzdra: Jakie były postulaty wyjściowe i ile trwały negocjacje między stronami?

Reklama

Kasjan Wyligała: Rozmowy Zarządu ze związkami zawodowymi rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami. Mieliśmy wiele spotkań, na których obie strony rzeczowo przedstawiały swoje argumenty i wyliczenia. Znaczna część z postulowanych propozycji została przyjęta przez Zarząd Spółki. Negocjacje prowadzone były w bardzo dobrej atmosferze, za co bardzo dziękuję związkowcom.  

Czytaj też

Jaki jest szacunkowy koszt wszystkich wynegocjowanych przez związki zawodowe LW Bogdanka postulatów?

Reklama

W tym tygodniu siadamy do stołu ze stroną społeczną, aby szczegółowo omówić zapisy regulaminów nagród i świadczeń. Dziś nie wiemy na przykład ilu pracowników ma otrzymać nagrodę. Dopiero wtedy będziemy mogli poznać szczegółowe koszty.

Czytaj też

Jakie zmiany zajdą w funkcjonowaniu LW Bogdanka po przejęciu bezpośrednio przez Skarb Państwa?

To co się zmieni – to na pewno podejście właścicielskie i poziom bezpieczeństwa. W Bogdance mamy bardzo ambitne plany rozwoju. Nasza nowa Strategia zakłada m.in. transformację w koncern multisurowcowy, poszukiwanie nowych złóż surowców krytycznych dla UE czy wielkoskalowe projekty OZE. Przejęcie przez Skarb Państwa da nam solidną bazę do realizacji tych planów – przecież są to inwestycje, które w sposób bezpośredni będą mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz dobrobyt regionu.

Czytaj też

W jakim etapie jest pozyskiwanie metali ziem rzadkich, które Bogdanka postanowiła wydobywać?

Na tym etapie zgodnie z przyjętym w maju harmonogramem Strategii, Bogdanka prowadzi analizy pod kątem weryfikacji atrakcyjności złóż w Polsce, szczególnie z listy surowców krytycznych dla Unii Europejskiej. Obecnie realizujemy pogłębione badania geologiczne przy udziale naszych ekspertów. Na tej podstawie zamierzamy podejmować dalsze decyzje co do lokalizacji, w których będziemy chcieli starać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż. Jeśli wiercenia próbne potwierdzą jakość złóż, będziemy podejmować finalne decyzje inwestycyjne w zakresie nowych projektów górniczych. Oczywiście, z uwagi na wrażliwość procesu oraz tajemnice przedsiębiorstwa, nie ujawniamy na tym etapie wyników naszych analiz czy lokalizacji.

Dziękuje za rozmowę.

Reklama

Komentarze

    Reklama