Reklama

Wiadomości

Wziąłbyś 120 tys. zł za odejście z zawodu? Pierwszy górnik, który to zrobił, już otrzymał pieniądze

górnicy
Górnicy zadowoleni.
Autor. Fot. Canva.com

Pierwszych ponad 80 pracowników, odchodzących z górnictwa z wykorzystaniem ustawowych osłon socjalnych, otrzymało 120-tysięczne odprawy pieniężne. Środki wypłaciła w piątek Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) po zakończeniu weryfikacji uprawnień tej grupy osób do otrzymania odprawy.

Reklama

"Po pozytywnej weryfikacji wniosków dotyczących jednorazowych odpraw pieniężnych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, SRK wysłała w piątek pierwsze kilkadziesiąt przelewów do pracowników, którzy zdecydowali się na odejście z górnictwa w ramach obecnych działań osłonowych" - poinformował PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Reklama

"Kolejne przelewy wysyłane będą stopniowo, wraz z otrzymywaniem odpowiedzi z ARP" - dodał rzecznik. Agencja, posiadająca bazy danych byłych górników, weryfikuje, czy poszczególne osoby nie korzystały już w przeszłości z innych programów osłonowych. Szacuje się, że w sumie jednorazowe 120-tysięczne odprawy otrzyma blisko 800 pracowników.

Z początkiem tego roku SRK przejęła do likwidacji majątek obszaru górniczego Jastrzębie III wraz z grupą ponad 2,1 tys. pracowników, którzy mają skorzystać z ustawowych osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) górnicy będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.

Reklama

Czytaj też

Po przejęciu pracowników spółka rozpoczęła weryfikację ich uprawnień do świadczeń. Po sprawdzeniu w SRK i uzupełnieniu ewentualnych braków, wnioski o urlopy górnicze trafiają do ZUS--u, zaś wnioski o odprawy jednorazowe - do katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. SRK wysłała już do ARP wszystkie wnioski o odprawy - po pozytywnej weryfikacji możliwa jest wypłata środków.

Równolegle - po wstępnej weryfikacji wniosków - także dokumentacja osób ubiegających się o urlop górniczy jest sukcesywnie wysyłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W oczekiwaniu na ostateczne decyzje ZUS pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych i urlopów dodatkowych. SRK zapewnia, iż dokłada starań w celu szybkiego zakończenia procesu weryfikacji, proces spowalnia jednak pandemia COVID-19.

W razie negatywnej weryfikacji przez ZUS lub ARP, pracownik ubiegający się o urlop górniczy lub odprawę wróci do pracy w swoim macierzystym zakładzie.

Wraz z majątkiem ruchu Jastrzębie III do SRK trafiło 2148 osób, z których - według szacunków przed weryfikacją wniosków - 1355 osób ma skorzystać z urlopów górniczych, a 793 z jednorazowych odpraw pieniężnych. Przed przyznaniem osłon konieczna jest weryfikacja uprawnień poszczególnych pracowników.

Na grupę ponad 2,1 tys. osób przekazanych z początkiem 2022 roku do SRK składają się zarówno pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.

1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela, która weszła w życie 1 grudnia ub. roku, przedłużyła też regulacje dotyczące osłon dla górników.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama