Reklama

Wiadomości

UOKiK: składy węgla z relatywnie niewielkimi przychodami

Autor. Canva

Sprzedażą węgla w Polsce zajmują się głównie małe firmy, które na takiej działalności osiągają relatywnie niewielkie przychody - wskazuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Dodano, że dla połowy firm sprzedaż węgla odpowiada za mniej niż 30 proc. ich całkowitych przychodów.

Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że od lipca prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące sytuacji na rynku węgla. W ramach kontroli, którą zintensyfikowano w listopadzie, sprawdzono blisko 3,9 tys. składów węgla, m.in. wielkość zatrudnienia czy wolumeny sprzedaży.

Reklama

Z analizy prowadzonej przez Urząd wynika, że najwięcej podmiotów, bo 88 proc. prowadzi tylko jeden skład węgla, a mediana przychodów ze sprzedaży węgla za pierwsze trzy kwartały tego roku dla podmiotów z tej grupy wyniosła około 600 tys. zł. Z kolei sprzedawcy prowadzący nie więcej niż trzy składy węgla stanowią ponad 97 proc. badanych. Mediana przychodów dla tej grupy wyniosła ok. 650 tys. zł.

"Zgromadzone dane wyraźnie wskazują, że sprzedażą węgla zajmują się przede wszystkim małe firmy, zatrudniające niewielką liczbę pracowników i osiągające z tytułu sprzedaży węgla relatywnie niewielkie przychody. Dla większości z nich sprzedaż węgla nie jest główną, a poboczną działalnością – ponad połowa badanych przedsiębiorców wskazała, że sprzedaż węgla odpowiada za mniej niż 30 proc. ich całkowitych przychodów" - omawia wyniki kontroli prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Reklama

Czytaj też

Z analizy Urzędu wynika ponadto, że najpopularniejsza forma prowadzenia działalności wśród badanych podmiotów to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz spółka osobowa. Pozostałe, takie jak spółka kapitałowa, czy spółdzielnia, są zdecydowanie rzadsze.

UOKiK przekazał, że składy węgla prowadziło 2358 podmiotów będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, spółkami cywilnymi bądź spółkami osobowymi. Osoby prawne prowadziły 288 składy, spółdzielnie - 42.

Kontrola wykazała, że pod względem zatrudnienia, na rynku dominują podmioty zatrudniające do 9 pracowników - jest ich 2072. Wśród nich 1408 to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 3 osób.

Urząd sprawdził też, czy podmioty prowadzące składy węgla posiadają - wymagane prawem - konta na portalu  https://cieplo.gov.pl / i na bieżąco aktualizują cenę sprzedaży węgla. Przypomniano, że brak spełnienia tych wymogów skutkuje zawiadomieniem do KAS, która może nałożyć na prowadzącego skład węgla karę w wysokości 1500 zł, a przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, grzywna może wynieść nawet do 15 tys. zł.

Obecnie na portalu znajduje się ponad 4,5 tys. dostępnych punktów sprzedaży. Ich liczba zwiększyła się niemal dwukrotnie od początku listopada.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama