Reklama

Wiadomości

Rząd zapowiada ponowną analizę uruchomienia złoża Złoczew

Autor. Unsplash

Ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego Złoczew - przewiduje projekt uchwały, o którym poinformowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Reklama

W poniedziałek na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem uchwały rządu ws. realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Reklama

"Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma na celu wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne" - zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z opisem projektu uchwały wskazano w nim "kluczowe działania strategiczne", a oczekiwane efekty mają dotyczyć siedmiu obszarów.

Reklama

Jako pierwszy wymieniono utrzymanie wystarczającej mocy w węglowych jednostkach wytwórczych w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji, "po uprzedniej selekcji ze względu na użyteczność, potrzeby systemowe i stan techniczny, oraz mając na uwadze realizację umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r.".

Kolejny obszar to priorytetyzacja modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznego systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych, tak aby móc przyłączać nowe źródła energii.

Czytaj też

Dodano, iż w kolejnym obszarze wskazano na konieczność wyznaczenia "dodatkowych obszarów dla realizacji drugiej fazy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w celu pełnego wykorzystania potencjału energetycznego polskich obszarów morskich".

W projekcie uchwały - jak podano - wskazano również na konieczność przyspieszenia realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Chodzi zarówno o kwestię budowy pierwszej elektrowni, jak i podjęcie działań na rzecz przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ponadto zwrócono uwagę na konsekwentną realizację umowy społecznej z górnikami dotyczącej górnictwa węgla kamiennego oraz brunatnego.

Jak poinformowano, projekt przewiduje "ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego +Złoczew+, uwzględniając posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe".

Chodzi o odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew k. Bełchatowa. Zasoby tego złoża, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego. W czerwcu 2021 r. w planie sprawiedliwej transformacji woj. łódzkiego potwierdzono, że eksploatacja węgla ze złoża Złoczew byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji. Zgodnie z tymi planami zakończenie trwającej eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 r. i 2038 r.

W projekcie uchwały wskazano również na przyspieszenie odejścia od wykorzystania węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe. Chodzi o redukcję zależności energetycznej oraz kwestię poprawy jakości powietrza. "Krajowa produkcja węgla kamiennego nie pokrywa popytu gospodarstw domowych, a spalanie surowca w instalacjach indywidualnych jest jednym z głównych czynników smogu w Polsce" - podkreślono.

Zgodnie z wykazem uchwała ma być przyjęta w drugim kwartale br.

Czytaj też

W drugim kwartale 2023 r. ma być również przyjęta uchwała rządu dotycząca aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

"Uzupełnienie załącznika 2 do PEP2040 nie zmienia celów i działań określonych w części strategicznej ww. dokumentu. Nowe cele w odniesieniu do transformacji energetycznej wszystkich sektorów gospodarki oraz kontrybucji krajowej do realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. zostaną ujęte w kompleksowej aktualizacji PEP2040 na następnym etapie prac resortowych" - zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Dodano, że "wnioski oparte na bieżącej, generalnej ocenie sytuacji rynkowej, geopolitycznej i regulacyjnej, które zostały wskazane w uzupełnieniu załącznika 2 do PEP2040, określają obszary PEP2040, które wymagają wzmocnienia lub zaakcentowania w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz stanowią odpowiedź na wzmacnianie odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne".

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama