Reklama

Wiadomości

PGG: 2,5 mld zł na inwestycje w 2023 r., dwa razy więcej niż w 2022 r.

Fot. PTWP/Andrzej Wawok

Wydanie 2,5 mld zł na inwestycje przewiduje plan techniczno-ekonomiczny Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na 2023 r. – wynika ze środowej informacji spółki, będącej największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W ub. roku jej wydatki na ten cel wyniosły prawie 1,2 mld zł.

Reklama

PGG opublikowała w środę materiał dotyczący wzrostu kosztów produkcji węgla, w związku przede wszystkim z wojną w Ukrainie i kryzysem paliwowo-energetycznym, z wyszczególnieniem czynników wzrostu. Spółka zapowiada w nim m.in., że mimo drastycznej podwyżki kosztów produkcji nie wystąpi w tym roku do budżetu państwa o przyznanie dotacji do redukcji zdolności produkcyjnych.

Reklama

Jak zasygnalizowała PGG, w tym roku prognoza średniej ceny jej węgla energetycznego wyniesie 39 zł za gigadżul energii - wobec 25 zł za gigadżul w ub. roku. Cena ta będzie równa kosztom produkcji, kwalifikowanym zgodnie z regułami Nowego Systemu Wsparcia (NSW) dla górnictwa węgla kamiennego, co oznacza, że spółka nie skorzysta z tej formy pomocy publicznej.

NSW - obowiązujący od początku lutego 2022 r. po zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce – przewiduje dopłaty dla kopalń w procesie sprawiedliwej transformacji, gdy ich przychód ze sprzedaży węgla nie pokrywa uzasadnionych wydatków związanych z produkcją.

Reklama

Czytaj też

PGG wskazuje, że niecały miesiąc po starcie NSW wybuchła wojna w Europie oraz kryzys paliwowo-energetyczny, który wywindował ceny surowców oraz koszty przedsiębiorców i konsumentów.

Spółka przypomina, że w 2021 r. koszt produkcji węgla potrzebnego do wytworzenia 1 GJ energii wynosił 17 zł, a w 2022 r. ok. 25 zł. W tym roku prognozowany jest wzrost o kolejne 14 zł, co oznacza wzrost w latach 2021-23 o 22 zł, czyli o 130 proc.

Według PGG za wzrost ten w większości odpowiadają czynniki rynkowe w związku z wojną Rosji. Przykładowo ceny zakupu energii elektrycznej (PGG zużywa 1,48 TWh rocznie, czyli 0,8 proc. krajowego zapotrzebowania) wzrosną w perspektywie 2021-23 o ok. 250 proc., a przesyłu energii o 45 proc.

Jeszcze większy jest spodziewany wzrost kosztów zakupu materiałów (głównie stali) i usług (robót przygotowawczych). Koszt metra bieżącego stalowej obudowy chodnikowej w 2023 r. będzie wyższy o ponad 280 proc. w stosunku do 2021 r. Sekcja obudowy zmechanizowanej będzie kosztowała o 105 proc. więcej, a koszt wynajmu kombajnu chodnikowego o 93 proc.

„Sumę rynkowych czynników istotnych dla wzrostu kosztów górnictwa uzupełnia też m.in. presja na wzrost płac pracowniczych w ślad za wysoką inflacją" – przyznaje spółka, wskazując jednocześnie na konieczność inwestycji.

„Bez istotnego zwiększenia wydatków odtwarzających park maszynowy czy przygotowujących nowe ściany wydobywcze w 2023 r. nie sposób zagwarantować stabilnego poziomu produkcji surowca kluczowego dla bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego" – zastrzeżono w środowym materiale PGG.

„PGG S.A. jako spółka węglowa odcięta została wskutek dekarbonizacyjnej polityki UE od linii kredytowych i wobec tego inwestycje odtworzeniowe w kopalniach zmuszona jest finansować z bieżących przepływów pieniężnych. Plan techniczno-ekonomiczny na 2023 r. przewiduje wydatkowanie na inwestycje sumy 2,5 mld zł, gdy w zeszłym roku wydatki wyniosły prawie 1,2 mld zł" – poinformowano.

Czytaj też

Kolejną znaczną częścią wydatków PGG w 2023 r. będzie obsługa programu obligacji: 1,1 mld zł. Obciążenia podatkowe w 2023 r. w formie podatku dochodowego czy wpłat z zysku oraz wpłat na fundusz drogowy wyniosą prawie 1,7 mld zł (spółka przypomina tu, że w październiku 2022 r. nastąpiło jej przekształcenie w jednoosobową spółkę ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, co powoduje dodatkowe obciążenia podatkowe).

W 2022 r. PGG zasiliła budżet państwa i budżety samorządów wpłatami na poziomie 4,2 mld zł i pobrała ok. 1,4 mld zł pomocy publicznej w ramach NSW.

PGG akcentuje przy tym, że ceny jej węgla „rosły nieporównanie łagodniej", niż dyktowało otoczenie rynkowe. Spółka powołuje się na dane GUS za 2022 r. zgodnie z którymi średnioroczna cena węgla dla indywidualnych odbiorców wyniosła 2329 zł za tonę, przy średniorocznej cenie w PGG 1114 zł za tonę.

„Koszt produkcji węgla w PGG S.A. jest najniższy spośród wszystkich głównych producentów węgla na Śląsku" – zaznaczono w informacji dodając, że biorąc pod uwagę krajowych producentów węgla PGG odpowiada za około 50 proc. dostaw dla energetyki i ponad 85 proc. dla ciepłowni, a ceny węgla z PGG S.A. pozwalają produkować energię i ciepło taniej, niż z paliw importowanych.

Źródło:PAP

Komentarze