Reklama

Wiadomości

Kolejne miliardy na górnictwo. Opublikowano rządowy plan dopłat

górnicy
Górnicy zadowoleni.
Autor. Fot. Canva.com

Ustalenie wysokości dopłat, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia, czy warunki przyznania pomocy - reguluje opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia dot. wsparcia górnictwa kamiennego.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych ws. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych. Projekt to efekt uchwalonej pod koniec roku przez Sejm nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, w której wskazano, że minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, określi w drodze rozporządzenia m.in. szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia.

W ubiegłym tygodniu nowelizacja została zawetowana przez Senat. Zgodnie z harmonogramem Sejm, senackim wnioskiem o odrzucenie ustawy, niższa izba parlamentu mogłaby się zająć na najbliższym posiedzeniu, czyli w dniach 26 i 27 stycznia.

Nowelizacja ustanawia warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat. Precyzuje ona m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 r., szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. Wdrożenie proponowanych w nowelizacji rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej - wniosek w tej sprawie ma być wdrożony w styczniu.

Czytaj też

W ocenie skutków regulacji (OSR) opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia podkreślono, że "możliwość skorzystania z pomocy publicznej, która pozwoli na sukcesywne zamykanie kopalń węgla kamiennego i zapobiegnie niekontrolowanej upadłości spółek" pozwoli zachować bezpieczeństwo energetyczne i utrzymać spokój społeczny na Śląsku.

Projekt reguluje sposób ustalania dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i ceny referencyjnej. Ujęto w nim też obowiązki informacyjne dla przedsiębiorstw w zakresie składania dokumentów niezbędnych do przyznania dopłaty. Reguluje także formę miesięcznego i rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z określeniem ich zawartości oraz terminy ich przedkładania.

Jak podkreślono projekt rozporządzenia uwzględnia też zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia.

"Zasady dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych opierają się na z góry określonym mechanizmie, który będzie brał pod uwagę koszty kwalifikowane oraz przychody kwalifikowane przedsiębiorstwa. Za koszty kwalifikowane będą uznawane zapłacone koszty produkcji węgla związane z bieżącą produkcją z uwzględnieniem skutków finansowych kosztów lat ubiegłych (...) Koszty kwalifikowane powinny być zasadne i niezbędne do poniesienia w procesie produkcji. Natomiast jako przychody kwalifikowane wskazano zrealizowane przychody ze sprzedaży węgla oraz pozostałe przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności" - wskazano w OSR projektu.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama