Reklama

Wiadomości

JSW zwiększyła kwartalną produkcję koksu

Fot. Dawid Lach / www.jsw.pl

W czwartym kwartale zeszłego roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wydobyły więcej węgla koksowego, zarówno w odniesieniu do poziomu produkcji w poprzednim kwartale, jak i rok wcześniej; mniej było natomiast węgla energetycznego. Ceny węgla koksowego spadły - wynika z danych spółki.

Reklama

W środę Grupa JSW opublikowała swoje wyniki produkcyjne za czwarty kwartał ubiegłego roku, w którym kopalnie wydobyły 3,47 mln ton węgla, a koksownie wytworzyły 0,68 mln ton koksu. W tym okresie spadły zarówno ceny węgla koksowego, jak i koksu.

Reklama

Jak podała JSW, średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index, wpływających na ceny węgla z JSW, wyniosła między lipcem a listopadem zeszłego roku 264 USD za tonę surowca. W odniesieniu do średniej z okresu kwiecień-sierpień 2022 r., wpływającej na ceny w trzecim kwartale, było to mniej o 27 proc.

W efekcie szacowana średnia cena węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym spadła w czwartym kwartale ub. roku w stosunku do kwartału trzeciego o ok. 23 proc, zaś po przeliczeniu na dolary - według średniego kursu NBP z danego kwartału - spadek wyniósł ok. 22 proc.

Reklama

Czytaj też

W czwartym kwartale 2022 r. produkcja węgla ogółem była w JSW o 1,1 proc. wyższa niż w trzecim kwartale zeszłego roku, jednak 2,9 proc. niższa niż w ostatnim kwartale roku 2021.

Na wyższym poziomie - zarówno wobec poprzedniego kwartału, jak i rok do roku - było wydobycie węgla koksowego, który jest podstawowym produktem jastrzębskiej spółki. W czwartym kwartale zeszłego roku kopalnie dostarczyły ok. 2,76 mln ton tego surowca - to 4,8 proc. więcej niż w trzecim kwartale oraz ok. pół procenta więcej niż w ostatnim kwartale 2021.

Mniejsza była natomiast kwartalna sprzedaż węgla koksowego, która wyniosła ok. 2,51 mln ton. To ok. 5,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale oraz ok. 9,6 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2021 r.

Węgla energetycznego wyprodukowano w czwartym kwartale 2022 roku ok. 0,71 mln ton - ok. 11,3 proc. mniej niż w trzecim kwartale i ok. 14,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,78 mln ton - o ok. 6,7 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2022 i ok. 23,7 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2021.

Ogółem w czwartym kwartale zeszłego roku JSW sprzedała ok. 3,29 mln ton węgla - ok. 5,8 proc. mniej niż kwartał wcześniej i ok. 13,4 proc. mniej niż przed rokiem. 72 proc. sprzedanego węgla trafiła do odbiorców zewnętrznych, zaś pozostała część - głównie do koksowni grupy JSW.

Produkcja koksu w czwartym kwartale 2022 wyniosła 0,68 mln ton i była niższa w porównaniu do trzeciego kwartału o ok. 13,4 proc., a w stosunku do czwartego kwartału roku 2021 - o ok. 24,2 proc. Spadły notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim. Średnia cena kontraktowa koksu sprzedanego przez Grupę JSW w czwartym kwartale 2022 spadła o ok. 29 proc. wobec trzeciego kwartału. Po przeliczeniu na dolary, według średniego kursu NBP z danego kwartału, spadek ceny wyniósł ok. 28 proc.

Źródło:PAP

Komentarze