Reklama

Wiadomości

Były zarząd LW Bogdanka nie uzyskał absolutorium. Jednogłośna decyzja akcjonariuszy

Autor. Karol Byzdra / Energetyka24.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. nie udzieliło w piątek absolutorium za 2023 r. byłemu prezesowi Kasjanowi Wyligale. Absolutorium nie otrzymali też byli członkowie zarządu górniczej spółki.

Za nieudzieleniem byłemu prezesowi absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 r. oddano 21 996 639 głosów przy 612 912 wstrzymujących się.

Reklama

Akcjonariusze przyjęli także uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium byłym członkom zarządu: Adamowi Partyce, Dariuszowi Dumkiewiczowi, Arturowi Wasilewskiemu.

Czytaj też

Wcześniej walne zatwierdziło m.in. sprawozdanie finansowe zarządu z działalności LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za ubiegły rok.

Wyligała był prezesem kopalni od 13 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r., kiedy to do czasowego wykonywania czynności prezesa rada nadzorcza delegowała swojego członka – Sławomira Krenczyka. 25 kwietnia rada nadzorcza powołała na prezesa Zbigniewa Stopę, który kierował spółką w latach 2012-2016.

Czytaj też

Lubelski Węgiel „Bogdanka” jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która ma prawie 65 proc. akcji kopalni.

W październiku ub.r. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że Skarb Państwa i Enea podpisały umowę przedwstępną o zakupie przez Skarb Państwa 100 proc. jej udziałów w kopalni.(PAP)

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama