Reklama

Wiadomości

Akcjonariusze JSW zgodzili się na zabezpieczenia związane z finansowaniem spółki

Fot. JSW
Fot. JSW

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodziło się w czwartek na ustanowienie zabezpieczeń, które mogą być potrzebne w związku z pozyskaniem przez Grupę JSW 1,65 mld zł finansowania dłużnego. Przeciwko zadłużaniu firmy są największe działające w niej związki.

Reklama

„Planowane do pozyskania finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego, finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych oraz finansowanie inwestycji środowiskowych zgodnych ze Strategią Środowiskową Grupy. W wyniku negocjacji uzgodniony został również pakiet zabezpieczeń, który będzie dotyczył finansowania udzielanego przez konsorcjum" – podano w uzasadnieniu przyjętej w czwartek uchwały walnego zgromadzenia.

Reklama

Zabezpieczenia, na które zgodzili się akcjonariusze, to m.in. hipoteki na nieruchomościach i zastawy rejestrowe na wybranych aktywach, cesja praw z wybranych umów handlowych oraz poręczenia udzielone przez niektóre spółki zależne JSW.

Czytaj też

Przeciwko zadłużaniu JSW są działające w spółce reprezentatywne związki zawodowe: Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA oraz Kadra, które wysłały w tej sprawie petycję do ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina. Podczas czwartkowych obrad walnego zgromadzenia stanowisko związków przedstawił - występując jako akcjonariusz spółki - szef Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski.

Reklama

"JSW aktualnie posiada ponad 5 mld zł środków w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, posiada ok. 4 mld zł środków gotówkowych, znane są nam aktualne ceny węgla koksującego – oscylują one w okolicy 300-350 USD za tonę. Możemy z dużą precyzją przewidzieć, iż w tym roku JSW wygeneruje ponad 2 mld zł dodatkowej gotówki. To znaczy, iż JSW będzie posiadać ponad 10 mld zł środków płynnych w 2023 roku" - mówił związkowiec, zwracając przy tym uwagę na wysokie, jego zdaniem, koszty pozyskiwanego przez spółkę finansowania dłużnego.

"Uważamy, iż proponowane finansowanie dłużne na takich warunkach, w aktualnej sytuacji spółki i otoczeniu rynkowym, nie jest ekonomicznie uzasadnione. JSW posiadać będzie w pierwszym półroczu tego roku ponad 9 mld zł płynnych środków (...). Nie uznajemy zasadności proponowanego przez zarząd finansowania ani zasadności obciążenia majątku spółki w formie proponowanej przez zarząd" - powiedział Kozłowski.

Tłumacząc zasadność pozyskania finansowania, wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Robert Ostrowski podkreślił, że partnerzy spółki oczekują od niej budowania wiarygodności finansowej na kolejne lata oraz działań, gwarantujących realizację wieloletnich kontraktów, stabilny rozwój firmy i jej zieloną transformację. Decydując o pozyskaniu finansowania zarząd JSW wziął pod uwagę – jak tłumaczył Ostrowski – zarówno obecne i prognozowane warunki makroekonomiczne, jak i cele strategii JSW do roku 2030 – w tym rozwój firmy oraz działania w obszarze zielonej transformacji.

Wiceprezes zaznaczył, że struktura pozyskanego finansowania zawiera zarówno linię kredytową do utrzymania bieżącej płynności (będzie ona uruchamiana tylko wtedy, gdy JSW będzie miała potrzeby płynnościowe i tylko wtedy linia będzie generowała koszty), jak i środki przeznaczone na cele korporacyjne i środowiskowe. Wśród tych ostatnich są m.in. działania służące redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym zwiększeniu poziomu ujmowania i gospodarczego wykorzystania metanu.

Alina Wołoszyn, partner we współpracującej z JSW firmie doradczej KPMG, tłumaczyła akcjonariuszom, że finansowanie pozyskuje się wtedy, kiedy jest się w dobrej sytuacji finansowej, przy dobrych wynikach i pozytywnym cash flow. Zwróciła uwagę, że w kryzysie nie ma możliwości pozyskiwania finansowania - tym bardziej w przypadku firmy węglowej. Podkreśliła, że koszty finansowania ponosi się jedynie wtedy, gdy faktycznie wykorzystuje się linie kredytowe. Alina Wołoszyn przypomniała, że obecnie instytucje finansowe praktycznie nie finansują inwestycji związanych z węglem, a jedynie działania transformacyjne w węglowych firmach. Jej zdaniem finansowanie pozyskane przez JSW ma zapewnić spółce płynność i możliwość zielonej transformacji.

Czwartkowa zgoda walnego zgromadzenia otwiera drogę do finalizacji umowy wstępnie wynegocjowanej z konsorcjum, utworzonym przez osiem podmiotów – banków i instytucji finansowych, które łącznie mają zaangażować w finansowanie JSW 1 mld 650 mln zł. Ostateczny termin spłaty zobowiązań określono na 28 grudnia 2030 r.

Konsorcjum finansujące JSW tworzą: Agencja Rozwoju Przemysłu, Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao SA, PKO BP, PZU, PZU Życie oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Około 1 mld zł z 1,65 mld zł zadeklarowanej przez konsorcjum kwoty to zwiększone finansowanie, związane z realizacją wskazanych przez jastrzębską spółkę celów.

Jak podano w uzasadnieniu czwartkowej uchwały, struktura finansowania będzie składa się z kredytów terminowych, pożyczek terminowych oraz kredytu odnawialnego. Pozyskane przez JSW finansowanie zostanie udzielone w formule Sustainability-linked loan - to forma finansowania zawierająca określone zobowiązania związane z osiąganiem celów w obszarze zrównoważonego rozwoju czy środowiska. W przypadku JSW 490 mln zł z uzyskanego finansowania będzie przeznaczone na realizację inwestycji środowiskowych. 430 mln zł to finansowanie obrotowe, zaś równowartość 480 mln zł to kredyt terminowy w euro i dolarach.

Czytaj też

W petycji, skierowanej w ostatnim czasie przez związkowców do wicepremiera Sasina, związkowcy wnioskowali, "by wstrzymać działania Biura Finansów JSW w zakresie zaciągania nowych, niekorzystnych zobowiązań" przez jastrzębską spółkę.

„Spółka nasza posiada środki płynne w wysokości kilku miliardów zł (...). Nie widzimy żadnego sensu ekonomicznego, by JSW zaciągała takie zobowiązania" – napisano w liście. Związkowcy ocenili, iż JSW zakończyła miniony rok wynikiem operacyjnym rzędu 10 mld zł (oficjalnie spółka zaprezentuje swoje wyniki 21 marca – PAP). Związkowcy zwrócili też uwagę na wysokie – ich zdaniem – koszty zaciągnięcia długu.

„Zarząd spółki zamierza zaciągnąć dodatkowe finansowanie w kwocie 1,65 mld zł, obciążając majątek trwały w wysokości ponad 14 mld zł. (...) Nie ma naszej zgody na takie praktyki zarządcze" – czytamy w związkowym piśmie do wicepremiera Jacka Sasina. W ocenie trzech związków, „plany zaciągania takich zobowiązań, na takich warunkach, (...) w takiej sytuacji finansowej spółki - to działanie na szkodę JSW".

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Grupa kapitałowa JSW zamknęła trzy kwartały 2022 r. rekordowym zyskiem powyżej 6,3 mld zł, przy przychodach przekraczających 16 mld zł. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe niż w ub. roku przychody i zyski. Wyniki Grupy JSW za cały 2022 rok będą przedstawione 21 marca.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama