Reklama

Górnictwo

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Bogdanki przez Eneę

  • Artystyczna wizja sondy Chandrayaan-1 na orbicie wokół Księżyca. Ilustracja: ISRO
    Artystyczna wizja sondy Chandrayaan-1 na orbicie wokół Księżyca. Ilustracja: ISRO

Przejęcie Lubelskiego Węgla Bogdanki przez spółkę Enea nie doprowadzi do naruszenia konkurencji. UOKiK wydał  zgodę na transakcję.

Przeprowadzone postępowanie jak informuje UOKiK wykazało, że brak jest rynków wspólnych dla uczestników koncentracji. Enea działa przede wszystkim na rynku wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, zaś Bogdanka – wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego.

Obaj przedsiębiorcy zajmują się wprawdzie wytwarzaniem energii cieplnej, ale działają na różnych rynkach geograficznych. Wytwórcy energii cieplnej konkurują bowiem bezpośrednio ze sobą jedynie na obszarze zasięgu sieci ciepłowniczej.

Urząd zbadał również powiązania wertykalne pomiędzy przedsiębiorcami. Bogdanka jest głównym dostawcą węgla kamiennego dla Enei, która z kolei jest kluczowym odbiorcą przejmowanej spółki. Udział Bogdanki w rynku wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego, który ma charakter europejski, kształtuje się poniżej 5 proc. Również udział Enei w europejskim rynku zakupu węgla kamiennego energetycznego wynosi poniżej 5 proc. Dlatego uczestnicy koncentracji nie posiadają pozycji, która mogłaby zagrozić konkurencji. 

Enea zarządza grupą kapitałową, której podstawową działalność stanowi wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż energii elektrycznej. W skład grupy  wchodzą także podmioty zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi działalność na rynku wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego. Posiada jedną spółkę zależną - Łęczyńską Energetykę, która m.in. świadczy na jej rzecz usługi w zakresie dostaw energii cieplnej.

Zobacz także: Wiceminister gospodarki potwierdza, że rola węgla będzie coraz mniejsza

Zobacz także: Dotychczasowi akcjonariusze Bogdanki chcą sprzedać swoje udziały Enei

 

Reklama

Komentarze

    Reklama