Reklama

Górnictwo

JSW: Ogromna inwestycja w Koksowni „Przyjaźń"

Fot. Dawid Lach / JSW
Fot. Dawid Lach / JSW

200 milionów złotych dofinansowania na modernizację baterii koksowniczej w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spółka JSW KOKS i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali 17 października umowę w ramach Programu „E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. Będzie to największa inwestycja w historii koksowni.

Celem inwestycji jest poprawa procesu produkcyjnego, który ograniczy oddziaływanie koksowni na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji gazowo-pyłowej. Ponadto modernizacja zwiększy elastyczność w zakresie surowców stosowanych do komponowania wsadu oraz obniży koszty wytwarzania koksu. Połączenie ubijanego systemu napełniania komór, suchego chłodzenia oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych spowoduje - poza najwyższym możliwym wzrostem jakości koksu - powstanie najnowocześniejszej baterii koksowniczej w Polsce i jednej z najbardziej nowoczesnych na świecie, o zdolności produkcyjnej 610 tys. ton koksu rocznie.

„Ta inwestycja to przykład konsekwencji w zmienianiu przemysłu w Polsce (...). Polska była zawsze silna przemysłem i na nim zbudowała swoją pozycję; dziś m.in. dzięki tej inwestycji odbudowujemy polski przemysł" – mówił podczas uroczystości podpisania umowy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, podkreślając, że modernizacja baterii oznacza zarówno zastosowanie najnowszej technologii, jak i poprawę jakości powietrza w Zagłębiu Dąbrowskim.
Do uruchomienia procesu inwestycyjnego konieczne było zapewnienie odpowiedniego finansowania. Spółka przeanalizowała szereg możliwości pozyskania środków na to zadanie zarówno z krajowych, jak i unijnych źródeł finansowania. Wielkość przedsiębiorstwa oraz specyfika inwestycji uniemożliwiają aplikowanie o dotacje w ramach większości konkursów w programach unijnych. Ponadto przedsięwzięcie musi spełniać wytyczne w zakresie pomocy publicznej, dlatego pod koniec ubiegłego roku Spółka złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinasowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń” w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 200 mln zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz techniczno-finansową i został rekomendowany do dofinansowania.

Modernizacja doskonale wpisuje się w rodzaj przedsięwzięcia ograniczającego szkodliwe emisje do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocy powyżej 50 MW, tj. ograniczenie emisji tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Inwestycja planowana jest od marca 2019 do marca 2021 i stanowi pierwszy etap cyklicznej modernizacji baterii 3 i 4 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.

JSW

Reklama

Komentarze

    Reklama