Reklama

Górnictwo

Doradca Putina zadowolony z porozumienia klimatycznego

Rosja cieszy się z porozumienia klimatycznego w Paryżu. Co prawda państwa będą deklarowały redukcję emisji według własnego uznania, a przyjęte zobowiązania i tak pozostaną prawnie niewiążące, ale dzięki temu udało się osiągnąć konsensus wśród wszystkich 195 państw uczestniczących w szczycie. Zdaniem Aleksandra Biedrickiego, doradcy prezydenta Putina ds. klimatu, ustalenia poczynione w Paryżu są korzystne również dla Rosji. 

W Paryżu zostało przyjęte globalne porozumienie w sprawie ograniczenia zmian klimatu, które poparło 195 państw. W przekonaniu wielu polityków ma ono znaczenie historyczne. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon uważa, że szczyt zakończył się sukcesem dla ludzi i planety.

Jednocześnie wielu ekspertów zwraca uwagę na brak wiążącego prawnie charakteru dokumentu. Przyjęte porozumienie nie przewiduje bowiem twardych zobowiązań w zakresie redukcji emisji. „Oczywiście nie każdy będzie zadowolony z kompromisu osiągniętego w Paryżu.  Nie takie porozumienie chciało zobaczyć wielu zainteresowanych” – powiedział Aleksandr Biedricki, doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. zmian klimatycznych, w wywiadzie dla „Rossijskaja Gazieta”.  Jego zdaniem porozumienie pozwala spojrzeć na zobowiązania wszystkich krajów w kontekście głównego celu, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury do dwóch stopni na koniec wieku.  Pięciu największych emitentów dwutlenku węgla wstępnie zadeklarowało redukcje w stosunku do roku 1990: Chiny na poziomie 6-18%, USA – 12-14%, Japonia – 13%, Rosja – 30%, a Unia Europejska  - 40%.

Oficjalne otwarcie umowy do podpisów przedstawicieli państw-sygnatariuszy nastąpi w dniu 22 kwietnia 2016 roku. Według Biedrickiego dopiero w tym terminie nastąpią ostateczne deklaracje państw co do przyjętych przez nie zobowiązań w zakresie redukcji emisji CO2. Porozumienie klimatyczne wejdzie w życie, jeśli podpisze je minimum 50% krajów, które łącznie odpowiadają za przynajmniej 55% ogólnej emisji dwutlenku węgla. Będzie ono wiążące co do obowiązku bieżącego monitorowania poziomu emisji przez każde państwo. A jeśli któreś państwo nie będzie wywiązywało ze swoich zobowiązań?

„Jeśli państwa ratyfikują umowę paryską, to oczywiście stanie się ona dokumentem prawnym” – stwierdził doradca Putina. „Będzie można wobec nich stosować wszelkie środki prawa międzynarodowego” – powiedział. Ale przyjęte porozumienie różni się od protokołu z Kioto. „Najważniejsze w nim są zachęty. Chciano uniknąć sytuacji, w którym pewne państwa odmówiłyby ratyfikacji albo zdecydowałaby się na odstąpienie od umowy” -  zauważył Biedricki.

W przekonaniu prezydenckiego doradcy rosyjska delegacja w pełni wywiązała się z zadań, postawionych jej przez Władimira Putina. Porozumienie bierze bowiem pod uwagę  pozytywny wkład rosyjskich lasów w poprawę stanu klimatu.

Zobacz także: Prysły polskie nadzieje - paryski szczyt klimatyczny nie „otrzeźwi” UE

 

Reklama

Komentarze

    Reklama