Górnictwo

Główny Instytut Górnictwa będzie współpracował z ONZ

  • Fot. PEO C3T/flickr

Główny Instytut Górnictwa podpisał z Europejską Komisją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych porozumienie w sprawie powstania Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla. 

 Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane) jest szansą  dla rozwoju międzynarodowej współpracy  w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how. Centrum zacznie działać od 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa pod auspicjami Grupy Eksperckiej ds. Metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (UNECE, United Nations Economic Commission for Europe). 

Zadaniem powołanej organizacji będzie wspieranie działań, mających na celu  upowszechnianie  najlepszych praktyk związanych ze zmniejszaniem emisji metanu i jego wykorzystaniem w sposób ekonomicznie, opłacalny oraz społecznie akceptowalnych praktyk stosowanych w kopalniach węgla kamiennego. Gromadzone będą, między innymi, informacje dotyczące studiów przypadków i doświadczeń w zakresie zarządzania metanem z kopalń z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W odpowiedzi na potrzeby krajów członkowskich  UNECE prowadzone  będą też projekty badawcze  podejmowane przy współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami. Centrum organizować będzie również szkolenia i wizyty specjalistów w dziedzinie metanu z kopalń, które  pomogą w upowszechnianiu najlepszych praktyk.

Zobacz także: Steinhoff: Ukraiński rynek nie dla śląskich kopalń

Zobacz także: UOKIK: Wpłynął wniosek ws. nabycia KWK "Brzeszcze"

Komentarze