Reklama

Wiadomości

Rośnie produkcja gazu ze złóż Grupy Orlen. Spółka podała wyniki

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

Do 7,7 mld metrów sześc. wzrosła w 2022 r. łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą. To prawie połowa ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju - podał we wtorek PKN Orlen. Koncern wskazał na możliwy dalszy wzrost produkcji gazu z własnych zasobów.

Reklama

"Do 7,7 mld metrów sześc. wzrosła w 2022 r. łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą. To ilość odpowiadająca prawie połowie ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju" - poinformował PKN Orlen. Podkreślił jednocześnie, że "konsolidacja sektora wydobywczego pozwoli na optymalizację inwestycji w tym obszarze i dalszy wzrost produkcji gazu pochodzącego z własnych zasobów koncernu".

Reklama

"Eksploatacja własnych złóż gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla naszych odbiorców, możliwość wzmocnienia międzynarodowej pozycji Grupy Orlen, a także korzyści finansowe dla setek polskich gmin. Dlatego dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii Orlen 2030" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie koncernu.

Czytaj też

Obajtek zapewnił, że Grupa Orlen ma "ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu własnego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 r. osiągnie poziom 12 mld metrów sześc. rocznie". Jak dodał, w przypadku działalności zagranicznej priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku podwajano produkcję. "Stale inwestujemy również w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywamy dodatkowe zasoby tego surowca, pozwalające utrzymać krajową produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie – zaznaczył.

Reklama

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 r. ukształtowało się na poziomie 16,62 mld metrów sześc. Oznacza to, jak podał PKN Orlen, że łączny wolumen produkcji gazu przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen mógłby pokryć 45 proc. krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. "Największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które do Grupy Orlen dołączyły w listopadzie 2022 r. Ich łączna produkcja wyniosła w ubiegłym roku 6,87 mld metrów sześc. i była większa o ok. 30 proc. w stosunku do roku 2021, kiedy osiągnęła poziom 5,25 mld metrów sześc." - wyliczył koncern.

Jak wskazał PKN orlen, "o tak dużym wzroście zdecydowała produkcja zagraniczna realizowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez spółkę PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen" - wyniosła ona 3,15 mld metrów sześc. i wzrosła o ponad 100 proc. w stosunku do roku 2021, gdy poziom produkcji osiągnął 1,42 mld metrów sześc. "Na ogólny wynik ok. 7,7 mld metrów sześc. produkcji gazu ziemnego przez spółki Grupy Orlen składa się także ubiegłoroczna produkcja gazu zrealizowana przez Orlen Upstream oraz spółki byłej Grupy Lotos, które weszły do Grupy Orlen w sierpniu 2022 r. Łączny wolumen produkcji gazu wymienionych spółek wyniósł w ubiegłym roku ok. 0,9 mld metrów sześc." - podał koncern.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że "Norweski Szelf Kontynentalny jest kluczowy dla realizacji strategii wzrostu wydobycia gazu ziemnego przez Grupę Orlen". Obecnie na tym obszarze Grupa Orlen ma 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. Jak zapowiedział koncern, w ciągu najbliższych trzech lat prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld metrów sześc. rocznie, a w perspektywie 2030 r. – nawet do ok. 6 mld metrów sześc. rocznie.

Czytaj też

"Gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, to ważne źródło surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony w czwartym kwartale 2022 r. W bieżącym roku przez ten gazociąg planowane jest przesłanie ok. 6,5 mld metrów sześc. gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego" - oświadczył PKN Orlen. Zaznaczył, że w kolejnych latach wolumen gazu przesyłanego przez Baltic Pipe będzie wzrastać, przy czym Grupa Orlen zarezerwowała w nim ok. 8 mld metrów sześc. rocznej przepustowości.

"Planowany wzrost wydobycia własnego umożliwi w ciągu najbliższych lat przesyłanie poprzez Baltic Pipe coraz większych wolumenów gazu pochodzących z własnego wydobycia ze złóż w Norwegii. W 2030 r. będą mogły stanowić nawet aż 75 proc. łącznej zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu" - ocenił PKN Orlen.

W komunikacie wskazano jednocześnie, że eksploatacja krajowych złóż gazu ziemnego to przede wszystkim domena PGNiG z Grupy Orlen, którego produkcja w Polsce w 2022 r. wyniosła ok. 3,43 mld metrów sześc. - w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o kaloryczności 39,5 MJ na metr sześc. "To niewielki spadek w stosunku do roku 2021, kiedy wyniosła 3,51 mld metrów sześc. Obniżenie wolumenu produkcji spowodowane zostało wydłużeniem procesów inwestycyjnych wskutek epidemii COVID-19 w latach 2020-2021" - ocenił koncern.

Według PKN Orlen, aktualnie realizowane w Grupie Orlen projekty pozwolą w ciągu najbliższych trzech lat zwiększyć krajowe wydobycie do ok. 4 mld m sześc. "Odkrycia i eksploatacja gazu z polskich złóż to nie tylko wzrost bezpieczeństwa dostaw, ale także wpływ na poprawę kondycji finansowej samorządów, na terenie których znajdują się zasoby węglowodorów" - podkreślił koncern. Jak podał, w 2022 r. PGNiG z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia ropy i gazu przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł, a z tytułu podatku od nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę związaną z eksploatacją węglowodorów 72,8 mln zł.

PKN Orlen zaznaczył, iż aktualnie spółki Grupy Orlen prowadzą poszukiwania i wydobycie węglowodorów, w tym gazu ziemnego, w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie oraz na Litwie - według stanu na 2022 r., Grupa Orlen dysponuje udokumentowanymi rezerwami węglowodorów wynoszącymi łącznie 1279,6 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej - PAP), przy czym udział gazu ziemnego to 73 proc., z czego 733,6 mln boe, a więc ponad połowa to udokumentowane źródła krajowe, w których udział gazu ziemnego wynosi 81 proc.

Czytaj też

PKN Orlen podał, że średnia produkcja węglowodorów - zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej - realizowana w 2022 r. przez spółki Grupy Orlen wyniosła: 185,8 k boe/d (tysiąc baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie - PAP) i w podziale na poszczególne kraje przedstawiała się następująco: Polska 80,7 (k boe/d), Norwegia: 84,7 (k boe/d), Kanada 14,6 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d), Litwa 0,4 (k boe/d). Jak wyliczył koncern, udział gazu ziemnego wyniósł 74 proc. i przedstawiał się następująco: Polska 62,3 (k boe/d), Norwegia: 62,4 (k boe/d), Kanada 7,5 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d).

W lutym PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama