Reklama

Wiadomości

PSG rozpoczyna certyfikację sieci w zakresie przesyłu wodoru

Podpisanie umowy.
Podpisanie umowy.
Autor. Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa już niedługo będzie pierwszym w Polsce podmiotem posiadającym sieci gazowe poddane ocenie przez jednostkę certyfikującą w zakresie przesyłania wodoru lub gazu ziemnego z jego domieszkami. Spółka razem z partnerami zainaugurowała w lipcu prekursorski projekt, który ma na celu ocenę bezpieczeństwa wszystkich komponentów sieci gazowych podczas transportu gazu zawierającego do 20 proc. wodoru.

Reklama

Obecnie budowane sieci gazowe, ze względu na kilkudziesięcioletni okres eksploatacji, powinny być gotowe na to, że już w niedalekiej przyszłości mogą posłużyć do dystrybucji przynajmniej domieszek wodoru. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa, wpisując się w cele Polskiej Strategii Wodorowej, podjęła decyzję o uruchomieniu innowacyjnego projektu certyfikacji budowanej sieci.

Reklama

Już odjesieni 2014 rokujesteśmy bardzo aktywni w temaciemożliwości dystrybucji mieszaniny gazu ziemnego z wodorem lub czystego wodoru za pomocą eksploatowanych sieci gazowych.Z uwagi na brak norm i specyfikacji technicznych na poziome unijnym, jak i krajowym,wspólnie z naszymi partnerami,Instytutem Nafty i Gazu\-Państwowym Instytutem Badawczym oraz Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu rozpoczynamy certyfikację trzech zadań inwestycyjnych. Będzie ona realizowana za pomocą autorskiego programu Instytutu Nafty i Gazu – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Czytaj też

Do projektu wytypowano zadania na terenie Dolnego Śląska, które umożliwią zbadanie działania wodoru zarówno na sieć gazową wykonaną z polietylenu, jak i ze stali, w zakresie ciśnienia średniego i średniego podwyższonego. Będą to następujące inwestycje:

Reklama
  • przebudowa gazociągu podwyższonego ciśnienia relacji Biernatki – Legnica,
  • budowa gazociągu średniego ciśnienia Jelenia Góra – Piechowice,
  • budowa gazociągu średniego ciśnienia Stanowice – Iwiny.

W pierwszym etapie, który już się rozpoczął, analizie poddawana jest posiadana przez spółkę dokumentacja. Wnioski i rekomendacje zostaną wykorzystane podczas drugiego etapu obejmującego swoim zakresem kontrolę procesówbudowy i procedur wykorzystywanych podczas jej realizacji przez wykonawcę – dodał Mariusz Konieczny, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu.

Termin realizacji pierwszego etapu to przełom lipca i sierpnia br. Pierwsze odcinki sieci gazowej zostaną poddane pełnej ocenie dwa miesiące później, a zakończenie projektu nastąpi razem z ukończeniem prac inwestycyjnych.

Reklama

Komentarze

    Reklama