Reklama

Wiadomości

PSG: chcemy sprężać i przewozić metan

Panel z udziałem Jakuba Kowalskiego z PSG
Panel z udziałem Jakuba Kowalskiego z PSG
Autor. PSG

Polska Spółka Gazownictwa jest pod względem technicznym gotowa, żeby przesyłać metan swoimi sieciami. O zazielenieniu gazu i przyszłości wytwórców ciepła systemowego mówił  podczas 36. Konferencja Energetycznej EuroPOWER & 6. OZE POWER członek zarządu PSG ds. operacyjnych Jakub Kowalski.

Reklama

W związku z wymaganiami UE z zakresu jakości powietrza zauważamy zwiększone zainteresowanie ciepłowni przyłączeniem do naszych sieci. Obecnie chce się przyłączyć ok. 330wytwórców ciepła systemowego*. Wszystko dlatego, że gaz ziemny jest dla nich jedyną drogą do osiągnięcia neutralności klimatyczne powiedział złonek zarządu PSG ds. operacyjnych. Oczywistym jest, że stosunek gazu zimnego do biometanu produkowanego w biogazowniach będzie się w przyszłości zmieniał. Chcielibyśmy, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej, jednak to się nie odbędzie bez odpowiedniego systemu wsparci – dodał.*

Reklama

Czytaj też

Reklama

W najbliższym czasie na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu zostanie przyłączona do sieci pierwsza biogazownia. Największym przeszkodą w powstawaniu kolejnych jest obecnie brak systemu wsparcia finansowego. PSG dostrzega także inny problem, związany z chłonnością sieci.

Większość biogazowni zlokalizowanych jest w takich miejscach w Polsce, gdzie albo nie ma odpowiednio rozwiniętej sieci dystrybucyjnej, albo na danym obszarze mamy taką grupę klientów, dla której ilość gazu pobieranego z sieci Gaz-Systemu jest wystarczająca. Dzisiaj szukamy takich rozwiązań, które będą pozwalały nam ten produkowany metan zatłaczać w takich miejscach w Polsce, gdzie potrzeby naszych klientów są większe. Wspólnie z MKIŚ i NFOŚiGW uzgadniamy wstępne warunki programu, dzięki któremu będziemy mogli sprężać metan w biogazowniach i przewozić go w inne miejsca w Polsce podsumował Jakub Kowalsk.

Reklama

Komentarze

    Reklama