Reklama

Wiadomości

Państwa UE uzgodniły mandat negocjacyjny w sprawie magazynowania gazu

Magazyn gazu, zdjęcie ilustracyjne.
Magazyn gazu, zdjęcie ilustracyjne.
Autor. Canva.com

Państwa unijne w ramach Rady uzgodniły mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim projektu dotyczącego magazynowania gazu. Zakłada on, że pojemności magazynowe gazu w UE zostaną zapełnione przed następnym sezonem zimowym i będą mogły być dzielone między państwa członkowskie w duchu solidarności.

Reklama

Ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie posiadają magazyny na swoim terytorium, mandat przewiduje, że kraje unijne nieposiadające magazynów będą miały dostęp do rezerw magazynowych gazu w innych państwach członkowskich i będą musiały dzielić ciężar finansowy wynikający z obowiązku ich napełniania.

Reklama

Państwa UE uzgodniły również obowiązkową certyfikację wszystkich operatorów systemów magazynowania, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wpływu zewnętrznego na krytyczną infrastrukturę magazynowania, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii lub innym istotnym interesom bezpieczeństwa.

Czytaj też

Ustalono również, że obowiązki w zakresie napełniania wygasną 31 grudnia 2026 r. Wreszcie mandat przewiduje przyznanie derogacji (wyłączeń) Cyprowi, Malcie i Irlandii, o ile nie są one bezpośrednio połączone z systemami gazowymi innych państw członkowskich.

Reklama

Prezydencja Rady UE rozpocznie teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim, aby uzgodnić ostateczną wersję tekstu. Następnie obie instytucje formalnie przyjmą rozporządzenie.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama