Reklama

Wiadomości

Mniej emisji, więcej energii. Ciechanów inwestuje w kogenerację

Autor. Eneria / materiały prasowe

Czasem więcej znaczy mniej – tę paradoksalną prawdę pokazuje przykład Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie, które poprzez inwestycję w kogenerację pozyska więcej energii z paliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji.

Reklama

Światowa gospodarka znajduje się obecnie w dobie głębokiej przebudowy w zakresie korzystania z energii. Podejście do używania paliw kopalnych zmienia się diametralnie. Współczesna polityka klimatyczna kładzie coraz mocniejszy nacisk na dekarbonizację, mającą prowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Takie podejście coraz mocniej odbija się na postępowaniu biznesu, który szuka zamienników dla takich surowców, jak węgiel, inwestując coraz więcej w odnawialne źródła energii czy technologie efektywności energetycznej.

Reklama

Jednakże istnieją branże, w których – przynajmniej na razie – znalezienie trwałego, skutecznego zastępstwa dla paliw kopalnych jest praktycznie niemożliwe. Takim segmentem jest ciepłownictwo systemowe, dla którego bezemisyjną alternatywą jest w zasadzie wyłącznie energetyka jądrowa. Z czasem może do tego dojść także technologia wodorowa – ale póki co, paliwa kopalne wydają się nieodzowne w pracy ciepłowni i elektrociepłowni.

Czytaj też

Ale nawet w takiej sytuacji można podjąć określone działania, które pozwolą istotnie ograniczyć wpływ instalacji ciepłowniczej na klimat i środowisko – a przy tym oszczędzić energię i pieniądze. Przykładem takich właśnie zabiegów jest ciechanowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które – poprzez umiejętne inwestycje – było w stanie zwiększyć stopień zagospodarowania energii z wykorzystywanego paliwa, obniżając konieczność jej zużycia, a co za tym idzie – emisje szkodliwych substancji.

Reklama

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie (PEC Ciechanów) od 25 lat dostarcza ciepło do mieszkańców miasta. W grudniu 2019 r. PEC Ciechanów podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie modernizacji systemu ciepłowniczego. Uzgodniona w ramach kontraktu inwestycja miała polegać na budowie rozproszonej instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 40 milionów złotych, z czego około 40% stanowi dotacja z Funduszy Europejskich.

Zabudowa kontenerowa układu kogeneracyjnego.
Zabudowa kontenerowa układu kogeneracyjnego.
Autor. Eneria / Materiały prasowe

Dzięki modernizacji systemu ciepłowniczego Spółka osiągnie wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o ponad 96 tysięcy GJ/rok. Kogeneracja wpłynie również na ograniczenie emisji pyłów, tlenków siarki i dwutlenku węgla. Wytwarzanie energii z paliwa gazowego jest znacznie bardziej ekologiczne niż w przypadku paliwa węglowego.

Inwestycja została zrealizowana na miejskiej sieci ciepłowniczej w dwóch lokalizacjach w Ciechanowie. Zadaniem Enerii – wykonawcy - było opracowanie zintegrowanego projektu systemu dwóch układów kogeneracyjnych, przeprowadzenie robót budowlano-montażowych, uruchomienie urządzeń i instalacji, a także ich rozruch i dopuszczenie do użytkowania.

Czytaj też

Zrealizowane dwa układy kogeneracyjne to dwie zabudowy kontenerowe, w których zainstalowano agregaty kogeneracyjne: CAT CG 170-12 o mocy ok. 1 MWe oraz CAT CG 170-20 o mocy prawie 2 MWe. Jeden z nich znajduje się w parku, a drugi w bliskiej okolicy PEC Ciechanów. Bardzo ważnym aspektem tego projektu było dotrzymanie restrykcyjnych norm hałasu. Dzięki odpowiednio dobranej technologii wyciszenia kontenerów inwestycja te normy spełnia.

YouTube cover video

Według dr Małgorzaty Niestępskiej, prezesa zarządu PEC Ciechanów, inwestycja w wysokosprawną kogenerację to inwestycja na lata, która pomimo obecnych trudności związanych z cenami gazu zwraca się w czasie, a jej największe korzyści to: bezpieczeństwo energetyczne, oszczędności i czystsze powietrze.

PEC Ciechanów wykazał się innowacyjnością i dbałością o środowisko naturalne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ciepłowniczym mieszkańcy Ciechanowa będą mieli dostęp do czystszej energii. Inwestycja ta stanowi przykład dla innych spółek z branży energetycznej, które również powinny brać pod uwagę wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Materiał sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama