Reklama

Wiadomości

JSW inwestuje: metanowe jednostki kogeneracyjne, rurociągi odmetanowania w kopalni Budryk

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała w środę umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą pożyczki na kwotę 85 mln zł - na finansowanie projektu „Gospodarcze wykorzystanie metanu - KWK Budryk”.

Reklama

Zrealizowany już projekt obejmował budowę sześciu metanowych jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy 20 megawatów elektrycznych, umożliwiających produkcję do 120 tys. megawatogodzin energii elektrycznej rocznie. Zbudowano też główną rozdzielnię na terenie szybu VI kopalni Budryk, rozbudowano rurociągi odmetanowania i pozostałą infrastrukturę techniczną.

Reklama

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 88,2 mln zł, a więc pożyczka pokryje 96,4 proc. kosztów – wynika z informacji JSW. Umowa pożyczki obejmuje lata od 2023 do 2030.

Umowę w obecności wiceministra aktywów państwowych Marka Wesołego podpisali w środę w Jastrzębiu-Zdroju: prezes JSW Tomasz Cudny, zastępca prezesa NFOŚiGW Dominik Bąk oraz zastępca prezesa JSW ds. rozwoju Wojciech Kałuża.

Reklama

Czytaj też

Zgodnie z obowiązującą w JSW od ub. roku strategią środowiskową do 2030 r. (z perspektywą do 2050 r., w którym spółka ma osiągnąć neutralność klimatyczną) założono redukcję śladu węglowego o 30 proc., względem 2018 r. Ponieważ 72 proc. śladu węglowego JSW stanowi metan, opracowano tam program redukcji emisji tego gazu do 2025 r., zakładający średnie ujęcie metanu na poziomie ok. 50 proc. i jego gospodarcze wykorzystanie do 95 proc.

Do tego programu nawiązał w środę prezes JSW. Podkreślił, że metan jest 28 razy gorszy jeśli chodzi o wpływ na ocieplenie klimatu, niż dwutlenek węgla. Jest potężnym nośnikiem energii, ale też jest bardzo niebezpieczny dla górników. Cudny zaznaczył, że projekt dot. kopalni Budryk „to początek”: spółka zamierza nadal „pukać do drzwi NFOŚiGW”, aby płynnie doprowadzić do osiągnięcia w 2025 r. celu 50 proc. ujęcia metanu, a z tego wykorzystania 95 proc. przy produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Czytaj też

„To wsparcie, które dostaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, idzie w kierunku prośrodowiskowym, a dla nas jeszcze progospodarczym” – zaznaczył Cudny.

Wiceprezes NFOŚiGW zapewnił o dobrej wieloletniej współpracy z JSW. „Jest nam razem po drodze w realizacji dobrych projektów. My troszkę odmiennie postrzegamy ten projekt, jako ten, który wpisuje się w urzeczywistnienie idei gospodarki cyrkularnej. Przede wszystkim musimy patrzeć na oszczędność zasobów i możliwość ich wykorzystania, a nie marnowania” – zaznaczył Bąk.

Określił projekt JSW dot. Budryka jako idealny przykład przedsięwzięcia realizowanego z programu priorytetowego zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin. Dodał, że wykorzystanie odzyskanego metanu to budowa samowystarczalności energetycznej, a jednocześnie nieemitowanie go do atmosfery.

Czytaj też

Wiceszef MAP ocenił, że „koncepcja odchodzenia od metanu, koncepcja rozsądnego zarządzania w górnictwie - tego, że my wiemy, jakie zagrożenia tworzymy jako zakłady górnicze i sami z siebie musimy wykonać olbrzymią pracę na wielu płaszczyznach, musimy inwestować (…) - pokazuje, że mamy świadomość, wiemy, w którą stronę trzeba iść”.

„Górnictwo wie o tym, że musi się zmieniać i że musi szukać nowych technologii. A to, co dzisiaj się tutaj dzieje i mam nadzieję, że będzie się działo w przyszłości na potęgę, to to, żeby to górnictwo dostawało szansę, żeby dostawało możliwości finansowania, żebyśmy wszyscy wierzyli w to, że jeśli mamy swój surowiec i możemy go wykorzystać w celu szybszej transformacji, to należy go również wspierać, finansować, nie wolno mu przeszkadzać” – zaakcentował Wesoły.

Projekt „Gospodarcze wykorzystanie metanu - KWK Budryk” zakładał redukcję zagrożenia metanowego poprzez zwiększenie efektywności odmetanowania, redukcji emisji metanu do środowiska o 13 tys. ton rocznie - poprzez jego wykorzystanie w jednostkach kogeneracyjnych, produkujących energię elektryczną oraz ciepło.

Czytaj też

Obniży się także emisja CO2: o 328,5 tys. ton rocznie. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć ilość zakupionej energii od dostawców zewnętrznych i zmniejszyć opłaty związane z emisją metanu do atmosfery.

W całej spółce program przewiduje ograniczenie emisji metanu o ok. 100 mln m sześc. i wzrost produkcji energii elektrycznej z tego metanu do poziomu ok. 400 tys. megawatogodzin rocznie.

Program ten jest już realizowany. Jeden z jego projektów, dotyczący przestrzeni po eksploatacji węgla w kopalni Pniówek, otrzymał rekordowy w polskim górnictwie jednorazowy unijny grant: 10,7 mln euro, pokrywający 50 proc. kosztów. JSW wskazuje przy tym do 20 proc. metanu, które uwalnia szybami wentylacyjnymi, pochodzi właśnie ze zrobów poeksploatacyjnych.

Czytaj też

JSW stale podnosi gospodarcze wykorzystanie metanu. W ub. roku na 363,4 mln m sześc. CH4 w powierzchniowych stacjach odmetanowania JSW ujęto 123 mln m sześc., z czego zagospodarowano 90,9 mln m sześc.; pozostała część została wypuszczona do atmosfery.

Spółka zastrzega, że zaplanowane działania wyczerpią możliwość racjonalnego ujmowania i wykorzystania metanu w JSW: nie ma obecnie technologii, która pozwalałaby wykorzystywać większą ilość metanu z kopalnianej atmosfery.

Według wcześniejszych danych JSW z tej spółki pochodzi prawie połowa metanu emitowanego przez całe polskie górnictwo: w ostatnich latach metanowość wynosiła 360-400 mln m sześc. rocznie, z czego systemami odmetanowania ujmowanych jest ok. 35-40 proc. gazu.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama