Reklama

Wiadomości

Interkonektor gazowy Polska – Słowacja jest już nagazowany

Fot. Gas-Sysyem SA

Prace budowlane mające na celu połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji są zakończone. Gazociąg jest obecnie nagazowany i prowadzone są testy jego funkcjonalności. Na początku czerwca ruszy pierwszy próbny przesył gazu w kierunku do Polski i na Słowacje. Odbiór końcowy interkonektora nastąpi na przełomie II i III kwartału 2022.

Dwukierunkowe połączenie gazowe realizowane przez spółki GAZ-SYSTEM i EUSTREAM o łącznej długości  ok. 164  km zostało wybudowane i obecnie trwają próby poprzedzające przekazanie do eksploatacji całego interkonektora. 26 maja na polskim odcinku gazociągu pomyślnie zakończyły się testy związane z osiągnieciem maksymalnej wartości ciśnienia gazu.

Czytaj też

Wybudowana infrastruktura przesyłowa połączyła węzeł gazu w Strachocinie na terenie Polski z tłocznią Veľké Kapušany (Wielkie Kapuszany) na Słowacji. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie sprowadzenie do Polski gazu w ilości 5,7 mld m3 gazu rocznie, a w stronę Słowacji będzie można przesłać 4,7 mld m3 w skali roku.

Więcej informacji nt. gazociągu Polska – Słowacja znajduje się na naszej stronie internetowej:\ //www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/korytarz-polnoc-poludnie/polska-slowacja.html>

Źródło:PAP

Komentarze