Reklama

Wiadomości

Gaz-System operatorem gazociągu jamalskiego do 2068 r.

Autor. Canva

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił kolejną umowę powierzającą operatorstwo na gazociągu jamalskim operatorowi przesyłowemu gazu, czyli Gaz-Systemowi. Jak podał URE, umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. i będzie obowiązywać do 6 grudnia 2068 r.

Reklama

29 sierpnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść kolejnej umowy powierzającej pomiędzy spółkami Gaz-System a EuRoPol Gaz - podano w opublikowanym we wtorek komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Reklama

Jak zaznaczono, na warunkach określonych w tej umowie Gaz-System będzie po 31 grudnia 2022 r. nadal wykonywał obowiązki operatora systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, którego właścicielem jest EuRoPol Gaz. Obecnie obowiązująca umowa powierzająca, która została ustalona między tymi spółkami decyzją Prezesa URE w grudniu 2019 r., wygasa 31 grudnia br. - przypomniał URE.

Decyzja Prezesa URE z 29 sierpnia 2022 r. została wydana w związku z faktem, że strony na osiem miesięcy przed końcem obowiązywania obecnej umowy nie zawarły kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Polski odcinku gazociągu jamalskiego - podano. Regulacje zawarte w ustawie – Prawo energetyczne przewidują, że w takiej sytuacji to Prezes URE ustala treść kolejnej umowy powierzającej pomiędzy EuRoPol Gaz i Gaz-System - wskazano.

Reklama

Jak dodano, decyzja Prezesa URE, zgodnie z przepisami, zastępuje kolejną umowę powierzającą pomiędzy tymi spółkami w zakresie objętym tą decyzją.

Czytaj też

Urząd wyjaśnił, że decyzja określa m.in.: obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora, zasady realizacji obowiązków przez strony, majątek EuRoPol Gaz niezbędny do pełnienia przez Gaz-System obowiązków operatora z jego wykorzystaniem, wraz z zasadami korzystania z tego majątku, sposób ustalenia wynagrodzenia należnego SGT EuRoPol GAZ za korzystanie przez operatora z tego majątku, zasady odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w tym kary umowne.

Jak przypomniał URE w komunikacie, Gaz-System decyzją Prezesa URE z 17 listopada 2010 r., został z urzędu wyznaczony operatorem systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium RP odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 r., który z mocy prawa został przedłużony do 6 grudnia 2068 r.

Gazociąg Jamalski łączy złoża gazu ziemnego w północnej Rosji z Europą Zachodnią. Biegnie przez Białoruś i Polskę do Niemiec. Ma długość 4196 km, z czego 3 tys. km w Rosji, 575 km na Białorusi i 680 km w Polsce.

Polski odcinek gazociągu jamalskiego liczy 680 km. Jego właścicielem jest spółka EuRoPol Gaz. Bezpośrednio i pośrednio, poprzez spółkę zależną Gas-Trading, 51,18 proc. akcji w kapitale zakładowym EuRoPol Gazu posiada PGNiG, a 48,82 proc. akcji należy do Gazpromu. Decyzją polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 kwietnia br., wobec Gazpromu, jako akcjonariusza EuRoPol Gazu zastosowano m.in. środek sankcyjny polegający na zamrożeniu wykonywania praw z akcji w EuRoPol Gazie oraz zamrożeniu dywidend z tytułu posiadania akcji w EuRoPol Gazie. Gazprom to rosyjski koncern kontrolowany przez państwo, największy producent gazu na świecie, kontrolujący ok. 15 proc. znanych zasobów tego surowca.

PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego w Polsce. Skarb Państwa ma w PGNiG prawie 72 proc. akcji. 15 marca 2022 r. Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen.

Gaz-System to strategiczna spółka ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza systemem gazociągów przesyłowych, jest też właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama