Reklama

Wiadomości

FSRU w Zatoce Gdańskiej coraz bliżej. Przeprowadzono ważne badania

Fot.: Klaipedos Nafta
Fot.: Klaipedos Nafta

Przed rozpoczęciem budowy gazociągu podmorskiego i FSRU przeprowadzono szczegółowe badania środowiska naturalnego, w dużej mierze Zatoki Gdańskiej w rejonie planowej inwestycji oraz strefy przybrzeżnej Wyspy Stogi - podał w komunikacie Gaz-System.

W czwartek Gaz-System poinformował, że przygotowując się do budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej przeprowadzono szczegółowe badania środowiska naturalnego.

Reklama

„Przeprowadzono inwentaryzację licznych gatunków roślin i zwierząt na lądzie i morzu: porostów, mchów, grzybów, roślin, bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków, w tym nietoperzy. Obszar badań prowadzonych na lądzie obejmował wydmy nadmorskie i tereny leśne, obszary chronione oraz tereny przemysłowe” - wyliczono.

Podano, że na badanym obszarze warunki meteorologiczne wód Zatoki były mierzone w sposób ciągły za pomocą urządzeń umieszczonych na boi pomiarowej oraz na trzech profilujących urządzeniach akustycznych typu AWAC (ang. Acoustic Wave and Current Profilers). Urządzenia te dostarczyły informacji o takich parametrach jak: temperatura, hałas podwodny, prądy morskie i fale, zasolenie, zawartość tlenu i właściwości optyczne wody.

Czytaj też

W badaniach środowiska morskiego uczestniczyło dziewięć jednostek pływających, które sprawdzały warunki geologiczne, fizyczne i chemiczne wody morskiej, a także warunki bytowania roślin i zwierząt. Przekazano, że statki wykorzystały różnorodne metody i zaawansowany sprzęt pomiarowy. „Dzięki badaniom monitoringu akustycznego zanotowano m.in. występowanie morświnów w Zatoce Puckiej. Do wykrycia ich obecności wykorzystano urządzenie F-POD, zautomatyzowany rejestrator danych ultradźwiękowych działający w zakresie 20-160 kHz” - poinformowano w komunikacie.

Ponadto w ramach prac szczegółowo zbadano na tym obszarze zachowania nietoperzy, które zwłaszcza wiosną i jesienią mogą migrować nad wodami otwartymi. Zwierzęta te są najbardziej aktywne w nocy, trudno je zlokalizować i zidentyfikować, dlatego statki badawcze używały detektora monitoringu akustycznego o nazwie Song Meter Mini Bat, który umożliwia wykrywanie niesłyszalnych dla ludzi ultradźwięków, emitowanych przez poszczególne gatunki nietoperzy. W całym okresie badań prowadzonych na lądzie odnotowano występowanie 20 gatunków ssaków.

Reklama

Obserwacje ptaków prowadzone były z pokładu statku oraz z lądu. Łącznie w ciągu całego roku przeprowadzono 12 wizyt monitoringowych. Obejmowały one 54 dni, w tym 12 dni rejsów i 40 dni zliczania ptaków na lądzie.

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie poinformował, że kampania badawcza związana z programem FSRU była pierwszym kompleksowym działaniem tego typu przeprowadzonym w Zatoce Gdańskiej. „Dokładne poznanie warunków falowania i przepływu prądów morskich posłuży do optymalnego ustalenia lokalizacji i zaprojektowania infrastruktury przyszłego Terminalu FSRU i falochronu” - stwierdził.

Dodał, że całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza pozwoli na zaplanowanie prac przy budowie FSRU tak, aby zminimalizować wpływ inwestycji na otoczenie i zapewnić ochronę cennych gatunków zwierząt morskich i lądowych, w tym ptaków.

Czytaj też

Badania środowiskowe w ramach Projektu FSRU Offshore były elementem procedury prowadzącej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej strategicznej inwestycji.

W komunikacie zapewniono, że prace zostały przeprowadzone zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment, 2014). Prace badawcze trwały półtora roku (od czerwca 2022 r. do lutego 2024 r.), aby uwzględnić wszystkie pory roku. Obejmowały szeroki zakres elementów przyrody ożywionej i nieożywionej na morzu i lądzie.

Podano również, że podczas prowadzenia prac w terenie przy realizacji Terminalu FSRU, zostanie zachowana szczególna ostrożność, zarówno na lądzie (w szczególności na terenach podmokłych), jak i w wodach Zatoki. Uwzględnione zostaną okresy lęgowe i miejsca rozrodu cennych gatunków.

Reklama

W lipcu 2023 r. Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich gazociągów lądowych. Miesiąc później, w ramach procedury Open Season, zarezerwowana została na 15 lat pełna moc regazyfikacyjna Terminalu FSRU na poziomie 6,1 mld m sześc. rocznie.

W grudniu 2023 r., w toku trwających prac projektowych dla części podmorskiej, zakończone zostały odwierty geotechniczne w Gdańsku. Pozwolą one na wykonanie analizy podłoża, niezbędnej do wskazania lokalizacji punktu początkowego gazociągu podmorskiego oraz trasy jego przebiegu.

Czytaj też

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) Komisja Europejska przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

W lutym br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja terminalu FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku”.

W dokumencie wskazano, że inwestycja zostanie zlokalizowana na wodach wewnętrznych w granicach Portu Morskiego w Gdańsku oraz w części lądowej w obrębie Wyspy Stogi w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, w sąsiedztwie ujścia Wisły Śmiałej (gmina m. Gdańsk, województwo pomorskie).

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama