Reklama

Wiadomości

Definitywny koniec gazu z Rosji. Ruszyły procedury usunięcia połączeń gazowych

Fot.: piqsels.com

Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął konsultacje ws. usunięcia z listy tzw. punktów właściwych gazowych połączeń na granicy z Białorusią, w tym dla gazociągu jamalskiego. Odpowiednie wnioski złożył Gaz-System. URE wskazuje na brak zainteresowania importem gazu ze Wschodu.

Jak poinformował we wtorek URE, regulator rozpoczął konsultacje propozycji zmian na listach tzw. punktów właściwych, w których operator przesyłowy gazu, czyli Gaz-System świadczy usługi przesyłowe. Chodzi o usunięcie punktów Wysokoje i Tietierowka na granicy z Białorusią z listy właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego, oraz punktu Kondratki z listy punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT), czyli punktu wejścia ze wschodu do polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Konieczność wprowadzenia zmian na liście punktów właściwych systemu przesyłowego związana jest z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz nałożeniem sankcji na Białoruś i Federację Rosyjską - podkreślił URE.

Jak zaznaczył Urząd, wyniki aukcji rocznych w horyzoncie wieloletnim we wskazanych do usunięcia punktach wskazują, że nie ma zainteresowania rynku dostawami gazu z tego kierunku.

Jak poinformował Gaz-System, 15 lutego 2023 r. złożył u regulatora wnioski o usunięcie z list punktów właściwych punktów Tietierowka, Wysokoje i Kondratki. Operator podkreślił, że od 1 stycznia 2023 r. i tak nie oferuje zdolności technicznych przesyłu na tych punktach.

Według URE, za brakiem wykorzystania tych punktów do przesyłu gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej w perspektywie długoterminowej przemawiają także plany uniezależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych ogłoszone przez Komisję Europejską w planie REPowerEU, w maju 2022 r. Plan ten zakłada podjęcie szeregu działań, które do 2030 r. mają istotnie ograniczyć zależność państw członkowskich UE od gazu z Rosji.

Czytaj też

Regulator wskazał również, że zwiększenie możliwości dostaw gazu do Polski z nowych kierunków, poprzez wybudowanie połączeń międzysystemowych z Danią, Słowacją oraz Litwą, jak również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, zapewniły techniczne możliwości zabezpieczenia dostaw gazu do Polski, bez konieczności kontynuowania dostaw z kierunku wschodniego przez Białoruś.

Zgodnie z regulacjami europejskimi, każdy operator systemu przesyłowego gazu podaje do wiadomości publicznej - w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług - informacje o technicznej, zakontraktowanej i dostępnej zdolności dla wszystkich właściwych punktów, w tym dla punktów wejścia i wyjścia. Punkty te zatwierdzane są przez krajowych regulatorów po konsultacji z użytkownikami sieci. Dlatego też Prezes URE zwrócił się do zainteresowanych użytkowników systemu przesyłowego z prośbą o zapoznanie się z dokumentami zawierającymi zaktualizowaną listę punktów oraz zgłaszanie uwag i propozycji.

Źródło:PAP

Komentarze