Reklama

Wiadomości

Blisko pół miliarda złotych dla Gaz-Systemu z unijnego programu FEnIKS

Fot. Fot. www.gaz-system.pl / Flickr
Fot. Fot. www.gaz-system.pl / Flickr

Operator przesyłowy gazu Gaz-System na budowę gazociągów Oświęcim - Tworzeń oraz Rembelszczyzna – Mory otrzyma 484 mln zł unijnego dofinansowania z programu FEnIKS. Gaz-System poinformował w środę o podpisaniu odpowiednich umów.

Reklama

Umowy zostały podpisane z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym. Dla gazociągu Oświęcim – Tworzeń dofinansowanie wyniesie 213,6 mln zł, przy wartości projektu 508,8 mln zł, natomiast dla gazociągu Rembelszczyzna – Mory wsparcie to 270,5 mln zł przy wartości całego projektu 470,8 mln zł.

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc przypomniał, że operator ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. „Zapewnienie tak znacznego dofinansowania tych inwestycji ze środków unijnych potwierdza, że podążamy w spółce w kierunku rozwoju zgodnym z wizją transformacji energetycznej. Wsparcie odpowiadające ponad 40 proc. wartości inwestycji ułatwi nam ich realizację. Warto podkreślić, że oba gazociągi odegrają ważną rolę w zwiększeniu dostępu do błękitnego paliwa na południu oraz w centralnej Polsce” – powiedział Hinc, cytowany w komunikacie spółki.

Czytaj też

Jak podkreślił Gaz-System liczący 44 km gazociąg Oświęcim – Tworzeń stanowi jeden z odcinków planowanej magistrali przesyłowej Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń i ma zasadnicze znaczenie w ramach programu „Coal to Gas”. Celem inwestycji jest zapewnienie zwiększonych i stabilnych dostaw gazu ziemnego do obiorców z województw małopolskiego i śląskiego oraz stworzenie warunków dla przyłączania przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego i przemysłu do sieci przesyłowej. Gazociąg zostanie połączony z gazowym korytarzem Północ – Południe na terenie Sławkowa, a w Oświęcimiu z istniejącą siecią przesyłową. Inwestycja umożliwi uruchomienie przesyłu gazu ziemnego do bloków parowo–gazowych w zakładach Synthos Dwory w Oświęcimiu zaznaczył Gaz-System.

Reklama

Z kolei 28,5 km gazociąg Rembelszczyzna-Mory, czyli tzw. Gazociąg Warszawski, to - jak podkreśla operator - strategiczny projekt dla aglomeracji warszawskiej, wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne stolicy i okolic. Pozwoli również na przyłączanie do sieci gazowej nowych odbiorców, w tym elektrociepłowni i ciepłowni, co przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła. Dodatkową korzyścią będzie poprawa jakości powietrza w Warszawie i okolicznych gminach - zaznaczył Gaz-System.

Czytaj też

Jak przypomniał operator, celem programu FEnIKS (Fundusze na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Program wspiera m.in. wzrost efektywności energetycznej, redukcję gazów cieplarnianych oraz adaptację do zmian klimatycznych.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama