Reklama

Wiadomości

Amerykańska technologia wspomaga wykrywanie i pomiar emisji metanu

Fot. www.psgaz.pl / ilustracyjne
Fot. www.psgaz.pl / ilustracyjne

Ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej wskazują ograniczenie emisji metanu jako jeden z priorytetowych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Polska Spółka Gazownictwa stawia temu czoła i za pomocą nowoczesnej technologii wdraża inteligentny system wykrywania i pomiarów emisji.

Reklama

Emisja metanu w łańcuchu wartości dostaw gazu ziemnego podzielona jest na 3 rodzaje:

Reklama
  1. emisje wewnętrzne – wycieki z powodu korozji i przenikania,
  2. emisje incydentalne – awarie, wypadki, które zdarzają się np. podczas prac budowlanych,
  3. emisje operacyjne – np. wentylowanie, oczyszczanie i likwidacja rurociągów.
Reklama

Czytaj też

Tradycyjna metoda kwalifikacji często jest nieprecyzyjna i może być obarczona niepewnością, co może skutkować później niedokładnymi wynikami. Dopiero wprowadzenie do badań najnowocześniejszej technologii opierającej się na analizach danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pozwala odwzorować rzeczywisty stan sieci.

Polska Spółka Gazownictwa podjęła się takiej próby i wraz z amerykańską firmą Picarro przeprowadziła porównawcze testy systemów pomiarowych badania szczelności sieci gazowej, zarówno pieszo jak i z pomocą samochodowej kontroli dywanowej. Dokonano również porównania skuteczności ręcznych detektorów metanu, wskazanych przez Picarro miejsc potencjalnych nieszczelności sieci gazowej.

Mobilna stacja pomiarowa Picarro w Rzeszowie.
Mobilna stacja pomiarowa Picarro w Rzeszowie.
Autor. Picarro / Mat. prasowe

Amerykański sprzęt pomiarowy jest jednym z najlepszych na świecie. Opracowane przez nich oprogramowanie umożliwia analizę danych i zapewnia narzędzia do identyfikacji źródeł metanu i kwantyfikację ich emisji. Dane to później są wysyłane do chmury, gdzie tworzone są raporty dotyczące wielkości emisji dla poszczególnych wycieków, w określonych regionach, a nawet dla całej sieci. Najistotniejsza zaletą systemu jest możliwość łączenia wyników z wieloma sesjami pomiarowymi w regionie, przyczyniając się tym samym do zwiększenia wykrywalności wycieków, a tym samym do bezpieczeństwa. Ta unikalna zdolność umożliwia regularne zwiększanie zasięgu terytorium i zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia wycieku. 

W celu przeprowadzenia pomiarów oraz sprawdzenia skuteczności amerykańskiego rozwiązania, wskazano kilka obszarów na terenie Rzeszowa, różniących się od siebie zabudową i zlokalizowanych przy różnych sieciach dystrybucji gazowej.

Czytaj też

Po przeprowadzonych testach można jednoznacznie stwierdzić, że technologia Picarro wykrywa wszystkie ważne miejsca wycieków w sieci, lokalizując nieszczelności oddalone od gazociągów i przyłączy. Ponadto rozwiązanie to może być nawet 5-krotnie wydajniejsze niż stosowanie tradycyjnych metod. Testy przeprowadzone metodą Picarro wykazały, że aparatura sprawdza się w warunkach terenowych i jest dostosowana do parametrów pracy sieci gazowych, a pozyskane wyniki odzwierciedlają stan faktyczny i techniczny eksploatowanych gazociągów, co będzie miało zastosowanie także przy planowaniu potencjalnych remontów.

Pomiary i uzyskane wyniki posłużą dalszym badaniom emisyjności z dystrybucyjnej sieci gazowej zarządzanej przez Polską Spółkę Gazownictwa i umożliwią podjęcie dalszych prac nad kwantyfikacją zagadnienia emisyjności metanu, zdefiniowania źródeł oraz wskaźników emisji z poszczególnych elementów sieci gazowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama