Reklama

Gaz

Polska nakłada sankcje na Gazprom oraz dużego udziałowca Grupy Azoty

Fot. www.europolgaz.com.pl

MSWiA ogłosiło dzisiaj, że na listę podmiotów objętych antyrosyjskimi sankcjami są m.in. Gazprom (posiadający udziały w spółce zarządzającej polskim odcinkiem Gazociągu Jamalskiego) oraz Acron (pośrednio duży udziałowiec Grupy Azoty).

Tak zwana "ustawa sankcyjna wprowadzająca m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej została 15 kwietnia opublikowana w Dzienniku Ustaw. We wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że lista, na której wpisano 50 osób i podmiotów została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA" - poinformował PAP.

Na liście sankcyjnej znalazły się m.in.:

 • PAO Gazprom - jako jeden z największych koncernów dostarczających węglowodory, m.in. do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, jest właścicielem 48% udziałów w polskiej spółce System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. Obostrzenia dotyczą tutaj zamrożenia wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend;
 • Acron PAO - podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE (…) Podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generuje korzyści i umożliwia wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim - podaje MSWiA.
 • Barter Coal - właścicielem 100% udziałów BARTER COAL sp. z o.o. jest szwajcarski SUEK AG, należący do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot (...) prowadzi na terenie RP dystrybucję hurtową i detaliczną rosyjskiego węgla wydobywanego w koncernie SUEK;
 • BELOIL Polska - kontrolujący spółkę do 25 marca br. Biełorusnieft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym;
 • EUROCHEM POLSKA - powiązany z A. Melniczenko rosyjskim przemysłowcem, właścicielem przedsiębiorstwa EuroChem, będącego jednym z głównych producentów nawozów i przedsiębiorstwa węglowego SUEK;
 • KTK Polska -specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego;
 • Novatek Green Energy - jest spółką zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji;
 • NOVATEK - zajmuje 4 miejsce na liście największych firm rosyjskich, znajduje się na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzonych przez OFAC.
 • SUEK Polska - do chwili objęcia sankcjami 92% udziałów JSC SUEK należało do jego założyciela - Andrieja Melniczenki. Wymieniony, w dniu objęcia go sankcjami UE, zrezygnował oficjalnie z funkcji i udziałów w SUEK. Od 21.03.2022 r. jako beneficjent rzeczywisty polskiej spółki wskazywana jest Aleksandra Melniczenko – żona Andrieja Melniczenki;

Czytaj też

Wśród osób objętych sankcjami znajdziemy m.in.:

 • Oleg Deripaska - prokremlowski oligarcha operujący m.in. w sektorze energetycznym i wojskowym;
 • Michaił Gucerjew oraz jego brat Sait-Salam - ten pierwszy to prominentny rosyjski biznesmen, zaangażowany na Białorusi m.in. w sektory energetyczny i potasowy. Kontroluje on pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK), która jest 100% udziałowcem KTK POLSKA Sp. z o.o. Specjalizuje się ona w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego;
 • Wiaczesław Mosze Kantor - kontrolujący Acron, należący do Norica Holding, posiadającego ok. 20% udziałó w Grupie Azoty;
 • Andriej Melniczenko - należy do kręgu najbardziej wpływowych rosyjskich przedsiębiorców, posiadających ścisłe związki z rządem Rosji. Był beneficjentem rzeczywistym SUEK Polska Sp. z o.o., której właścicielem jest spółka SUEK AG z siedzibą w Szwajcarii, należącej do największego producenta węgla w Rosji – JSC SUEK. Polski podmiot jest wyłącznym importerem na teren RP rosyjskiego węgla wydobywanego przez koncern SUEK. Sankcjami objęto m.in. wspomniany SUEK Polska Sp. z o.o. oraz EUROCHEM POLSKA Sp. z o.o.
 • Igor Sieczin - szef Rosnieftu, pośrednio związany z IRL Polska spółka z o.o.

(MSWiA / PAP / własne)

Komentarze