Reklama

Gaz

Gaz System: 0,5 mld zł z UE na polskie gazociągi

  • Siedziba Micorsoft w Polsce./ Fot. Domena Publiczna
    Siedziba Micorsoft w Polsce./ Fot. Domena Publiczna

GAZ-SYSTEM podpisał umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczące budowy dwóch gazociągów relacji: Lwówek-Odolanów oraz Czeszów-Wierzchowice. W pierwszym przypadku wartość dofinansowania możliwego do pozyskania z UE to ponad 472 mln PLN, zaś w drugim 47,7 mln PLN.

Umowy zostały podpisane 30 września 2016 r. z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem badawczym, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

- Podpisanie pierwszych umów na dofinansowanie budowy gazociągów z nowej perspektwy POIiŚ na lata 2014-2020 to pierwszy krok w realizacji naszych ambitnych planów na najbliższe lata. Do 2020 roku dzięki wykorzystaniu środków unijnych chcemy powiększyć sieć gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce o ok. 776 km. Kolejne nasze inwestycje już wkrótce uzyskają dofinansowanie – mówi Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM. 

Gazociąg relacji Lwówek-Odolanów o długości ok. 168 km i średnicy 1000 mm będzie przebiegał przez województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Jego realizacja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionach. 

Z kolei budowa gazociągu Czeszów-Wierzchowice (woj. dolnośląskie) o długości ok. 14 km i średnicy 1000 mm. połączy Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska i poprawi niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu przesyłu gazu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Inwestycje te realizowane są w oparciu o zapisy ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2014 poz.1501 j.t.z późn.zm.). 

Oba gazociągi uzyskały już niezbędne pozwolenia na budowę. Przewidywany termin zakończenia budowy gazociągu Lwówek-Odolanów to IV kwartał 2018 r, zaś Czeszów-Wierzchowice to II kwartał 2017 r.

Zobacz także: Prezes Gaz System dla Energetyka24.com: zbudujemy polski hub. „Zainteresowanie producentów i klientów" 

Reklama

Komentarze

    Reklama