Reklama

OZE

Energa: raport za sześć miesięcy 2017 roku. ,,Wszystkie wyniki w górę"

Fot. Energa
Fot. Energa

Na dzisiejszej konferencji prasowej, Energa opublikowała swoje wyniki za I półrocze roku 2017. Jak poinformował prezes Energi Daniel Obajtek, przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku wszystkie wyniki spółki zanotowały wzrost.

W pierwszej połowie roku Energa osiągnęła 5,2 mld zł przychodów - o 5 proc. więcej niż rok wcześniej i wypracowała zysk netto w wysokości 488 mln zł - o 34 proc. wyższy od oczyszczonego z odpisów wyniku roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 1 143 mln zł i była wyższa o 53 mln zł. Energa odnotowała wzrost wyników operacyjnych w Sprzedaży (7 proc. więcej sprzedanej energii) i w Wytwarzaniu (14 proc. wzrost produkcji). Grupa wyprodukowała 2,1 TWh energii elektrycznej (o 0,3 TWh więcej), łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł natomiast 10,1 TWh (wzrost o 0,7 TWh). Wolumen dystrybuowanej energii utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - 11 TWh.

Pierwsze półrocze należy uznać zdecydowanie za udane. Grupa rozwija się we właściwym tempie, zgodnie z przyjętą strategią. Mimo trudnego otoczenia zewnętrznego mamy wyraźnie lepsze wyniki niż rok temu. Bezpieczeństwo energetyczne i szansę na zwiększenie przychodów widzimy nie tylko w nowych źródłach konwencjonalnych, ale także w lepszym bilansowaniu produkcji OZE. Dlatego jesteśmy liderami magazynowania energii i usług DSR (Demand Side Response). Drugie półrocze rozpoczęliśmy z solidnym buforem finansowym, także dlatego, że skutecznie wydeptujemy własną ścieżkę rozwoju w silnie wpływającym na nas otoczeniu regulacyjnym i administracyjnym - powiedział Obajtek.

Zobacz także: Udany I kwartał 2017 r. dla Grupy Energa

Prezes Energi zapowiedział też zmiany w strukturze Grupy, mające wzmocnić synergię między podmiotami wchodzącymi w jej skład. ,,Do końca tego roku liczba spółek zostanie zmniejszona o 1/3, a do końca 2018 o połowę. Ten proces jest już realizowany. Część spółek przechodzi pod Energę SA, część jest łączona" - powiedział. Według niego, takie przemodelowanie Grupy usprawni procesy decyzyjne.

Obajtek chwalił się też sukcesami w pozyskiwaniu nowych klientów, których ma być już ponad 3 miliony. Prezes Energi podkreślił też zakres działań w obszarze systemu bilingowego. ,,W tym roku bardzo dużo pracy wiązało się z systemem bilingowym. Mieliśmy problem z bilingowaniem. Decyzje dotyczące tego systemu podjęte w 2014 i 2015 roku były nieodpowiedzialne dla Grupy" - powiedział.

O wynikach i planach spółki mówił też Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych. Jak poinformował, Segment Dystrybucji wypracował EBITDA w wysokości 930 mln zł (10 mln zł większą niż rok wcześniej) pomimo negatywnego wpływu niższej taryfy dystrybucyjnej na 2017 rok i wyższych kosztów OPEX. Pozytywny wpływ na wynik Segmentu, zwłaszcza w II kw. br., miała też wyższa marża na dystrybucji będąca efektem korzystnej struktury sprzedaży. Dystrybucja jest niezmiennie motorem rozwoju całej Grupy – w pierwszej połowie roku odpowiadała za 81 proc. jej EBITDA. 

Z kolei Segment Wytwarzania osiągnął lepszy wynik przy utrzymujących się niskich cenach praw majątkowych, wyższych kosztach paliw oraz wzroście podatku od nieruchomości dla farm wiatrowych. W I półroczu wypracował EBITDA na poziomie 177 mln zł, o 9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost EBITDA o 5 proc. w głównej mierze wynikał ze wzrostu przychodów ze sprzedaży: energii elektrycznej oraz regulacyjnych usług systemowych. Segment wyprodukował w całym I półroczu o ponad 14 proc. energii więcej niż rok temu. Przyczyniło się do tego m.in. zakończenie modernizacji bloku energetycznego nr 1 w Elektrowni Ostrołęka B, co przekłada się na wyższą efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Więcej energii wyprodukowały wszystkie (poza fotowoltaiką) aktywa wytwórcze.

Natomiast Segment Sprzedaży konsekwentnie rozwijał nowe produkty i w pierwszym półroczu zyskał niemal 40 tys. nowych klientów - prawie cztery razy więcej, niż utracił na rzecz innych sprzedawców. Dzięki temu liczba klientów Energa Obrót pierwszy raz w historii przekroczyła 3 mln. W gronie największych pozyskanych partnerów biznesowych znalazł się m.in. PKP Intercity. W II kw. Segment wyraźnie poprawił wyniki mimo stałych obciążeń wynikających z długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów i zamknął pierwsze sześć miesięcy EBITDA w wysokości 11 mln zł. W I kwartale czynniki takie, jak: spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej, wzrost kosztów wykonywania zadań Sprzedawcy Zobowiązanego, a także niekorzystna cena „zielonych certyfikatów” wpłynęły na  ujemny wynik Segmentu (- 10 mln zł EBITDA). Jednak już II kwartał przyniósł bardzo wyraźne odbicie i zauważalną poprawę wynikającą m.in. ze wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej o 25 mln zł oraz wzrostu o 10 proc. wolumenu sprzedaży.

Kościelniak podkreślił też działania Energi na polu innowacji. ,,Zamierzamy czynić nakłady na badania i rozwój. Będzie to kwota ok. 40 milionów złotych. Przeznaczymy te pieniądze na współpracę ze start-upami i jednostkami badawczymi" - powiedział.

Zarząd nie skomentował szerzej wpływu, jaki będzie mieć na spółkę nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która czeka właśnie na podpis Prezydenta. Prezes Obajtek stwierdził, że komentarz w tej kwestii będzie możliwy dopiero po wejściu nowych przepisów w życie.

Zobacz także:

 

Reklama

Komentarze

    Reklama