Reklama

Elektroenergetyka

Energa poprawi bezpieczeństwo energetyczne Kaszub

Coraz bliżej budowy Głównego Punktu Zasilania, poprawiającego bezpieczeństwo energetyczne Kaszub.  Energa-Operator wzmacnia  także linie energetyczne na obszarze zagrożenia awariami podczas jesiennych wichur i zimowych ciężkich opadów śniegu. Te prace są na ukończeniu.

Linie izolowane, znacznie bardziej odporne na upadki drzew i gałęzi, zastąpiły dotychczasowe „gołe” przewody w miejscowościach Kalisz, Wyrówno, Płocice, Śluza i  Tuszkowy. Kończą się podobne wymiany w okolicach Lipusza. Wymiana dotyczy ponad 18 km linii. Dokonano także uzgodnień dotyczących wymiany kolejnych 6,5 km linii w okolicach Lipuskiej Huty i Płociczna, realizacja nastąpi w III kwartale 2016.

Wycinka gałęzi i drzew, które zagrażały sieci, została już dokonana. Podpisano także wieloletnią umowę z firmą, której zadaniem będzie dbanie o odpowiednią odległość gałęzi od przewodów. To bowiem drzewa, przewracane przez wiatr lub obciążone śniegiem gałęzie powodują uszkodzenia sieci i długie przerwy w dostawach energii. 

Przybliża się realizacja przedsięwzięcia, które walnie przyczyni się do poprawy zasilania w tej części Kaszub.  Zakończyło się postepowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca Głównego Punktu Zasilania „Karsin” wraz z liniami WN 110 kV i SN 15 kV. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z Wójtem Gminy przy udziale przedstawicieli inwestora, firmy realizującej zadanie oraz największego odbiorcy prądu w Karsinie. Spotkanie miało na celu przybliżenie zakresu inwestycji oraz omówienie ewentualnych problemów, które mogą wyniknąć podczas jego realizacji.  Inwestycja ta realizowana jest na styku działalności Energa-Operator oraz Enea-Operator, co wymaga większej ilości uzgodnień. Stacja ta nie tylko zapełni „dziurę energetyczną” w okolicy, ale też  pozwoli na przyłączenie nowych odbiorców,  jak i zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego Dziemian, Karsina, Lipusza oraz południowych obszarów Gminy Kościerzyna.

ENERGA-Operator to spółka Grupy ENERGA i jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Zasila odbiorców na obszarze 75 tys. km² (ok. ¼ powierzchni Polski). Spółka eksploatuje ponad 180 tys. km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej 16,8 proc. udział w rynku. Majątek spółki tworzy 279 Głównych Punktów Zasilania oraz rozdzielni wysokiego napięcia (WN), ok. 59 tys. stacji średniego/niskiego napięcia (SN/nN) i rozdzielni SN oraz około milion przyłączy.

Zobacz także: Tchórzewski: "Program atomowy będzie kontynuowany"

Zobacz także: Tchórzewski: "Będziemy budować elektrownie węglowe. Węgiel kluczowy do 2050 r."

Reklama

Komentarze

    Reklama