Reklama

Elektroenergetyka

Energa analizuje możliwość rozbudowy Elektrowni Ostrołęka

Energa powraca do projektu budowy elektrowni Ostrołęka. Jak zapowiedzieli w wtorek przedstawiciele zarządu Energi prowadzone są analizy, których szczegóły zostaną przedstawione w nowej strategii spółki. Musi to być spójne z polityką energetyczną kraju - zapowiadają władze firmy. 

Należące do Energi Elektrownie Ostrołęka są największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Tworzą je dwa zakłady: Elektrociepłownia Ostrołęka - oddana do eksploatacji w 1956 r. i Elektrownia Ostrołęka - zbudowana w 1972r. Elektrownia Ostrołęka składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 200 MW i 226 MW. i jest jedynym systemowym źródłem energii elektrycznej w północno - wschodniej części Polski. W 2012 r. zrezygnowano z planów rozbudowy zespołu o kolejny blok węglowy o mocy do 1000 MW.

Już w czasie kampanii wyborczej obecna premier Beata Szydło podczas swej wizyty w Ostrołęce zapowiadała powrót do tego pomysłu. Również obecny minister skarbu Dawid Jackiewicz w październiku ub. roku jako europoseł mówił, że decyzja o wstrzymaniu budowy nowego bloku elektrowni w Ostrołęce nie tylko w drastycznie wpływa na sposób na rozwój gospodarczy regionu, ale i na bezpieczeństwo energetyczne państwa. 

Podczas wtorkowej konferencji przedstawiciele zarządu Energi podkreślali, że na razie spółka prowadzi analizy i trudno jest mówić o konkretach. Na to pytanie ma odpowiedzieć strategia, którą przygotowują. Jak mówił wiceprezes Energi Grzegorz Ksepko, analizowane są "wszystkie możliwości finansowania i możliwości techniczne". 

"Musi to być jednak spójne z polityką energetyczną kraju. Nie możemy podejmować decyzji w oderwaniu od całego systemu" - podkreślił

Grupa poinformowała, że w 2015 r. jej przychody były wyższe o 2 proc. w porównaniu do 2014 r., ale wynik EBITDA spadł o 5 proc., a zysk netto o 16 proc. W ocenie zarządu, Energa mimo niesprzyjających warunków rynkowych grupa ma przed sobą stabilne perspektywy rozwoju.

Zysk netto grupy Energa, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w czwartym kwartale 2015 roku wyniósł 136,1 mln zł wobec 173,7 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 141,7 mln zł.

EBIT spółki w czwartym kwartale wyniósł 243,2 mln zł i był zbliżony z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 237 mln zł i 4,4 proc. niższy rok do roku. EBITDA wyniosła 481 mln zł (wzrost o 1,4 proc. rdr) wobec konsensusu 463,7 mln zł.

Energa to jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jest dystrybutorem, wytwórcą oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jest też jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 182 tys. km linii energetycznych. W 2015 r. dostarczyła 21,5 TWh energii dostar. Sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.

W 2015 r. w 57 swych obiektach wyprodukowała 4,1 TWh energii elektrycznej, m.in w elektrowni systemowej w Ostrołęce, 2 elektrociepłowniach, 47 elektrowniach wodnych, m.in. największej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku, elektrowni szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 4 farmach wiatrowych oraz 2 farmach fotowoltaicznych.

Po 12 miesiącach 2015 roku 57 proc. energii brutto wytworzyła z węgla kamiennego, 17 proc. z wody, 15 proc. z biomasy i 10 proc. z wiatru.

Jak podaje Grupa, całkowita moc elektryczna zainstalowana w jej elektrowniach wynosi ok. 1,4 GW z czego 41 proc. stanowią OZE. 16-procent energii dostarczanej pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, czterech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę. W 2015 roku w Grupie zainstalowanych było 0,56 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w wyprodukowała w ciągu całego 2015 roku 1,7 TWh energii elektrycznej brutto. Zatrudnia ok. 8,5 tys. osób.

Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym, 48,48 proc. udziałów należy do pozostałych akcjonariuszy.

Zobacz także: Rząd „poważnie rozważa” budowę Ostrołęki C

PAP - mini

Komentarze