• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Wielkie porozumienie ws. sieci przesyłowych

Fot. Unsplash

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i prezesi pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD): Enea Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator, Tauron Dystrybucja i Stoen Operator podpisało w poniedziałek Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.

"Porozumienie regulatora i przedsiębiorstw energetycznych wpisuje się w proces dostosowania sieci dystrybucyjnych do nowej architektury rynku opartej w coraz większym stopniu o źródła rozproszone, z bardzo dużym udziałem OZE" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas uroczystości podpisania dokumentu na konferencji EuroPower.

Czytaj też

"Dokument tworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych w wieloletnim horyzoncie czasowym. Wdrożenie przyczyni się do uproszczenia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez stabilne otoczenie regulacyjne, ale i powinno ułatwić pozyskiwanie OSD środków do realizacji inwestycji ze źródeł innych niż taryfa" – dodał prezes URE.

Jak poinformował Gawin, sygnatariusze dokumentu zadeklarowali podjęcie działań, których celem jest wykorzystanie w jak największym stopniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przyłączeniowego sieci.

Czytaj też

„Dołożę starań, by wypracowane uzgodnienia przyczyniły się do trwałego obniżenia cen energii dla odbiorców i istotnego obniżenia śladu węglowego" – powiedział prezes URE.

Źródło:
PAP

Komentarze