Reklama

Wiadomości

Ustawa o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe trafi na posiedzenie plenarne Sejmu

Stacja transformatorowa Norbaltu w Kłajpedzie, fot. Energetyka24.com
Stacja transformatorowa Norbaltu w Kłajpedzie, fot. Energetyka24.com

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała w środę zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe w związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Reklama

Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych pozytywnie zaopiniowała w środę zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy o strategicznych inwestycjach w sieci przesyłowe. Poprawki miały głównie charakter redakcyjny. Teraz ustawa trafi na posiedzenie plenarne Sejmu.

Reklama

Zgodnie z nowelą do strategicznych inwestycji w tym zakresie zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Ustawa zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej. W załączniku do ustawy wymieniono 81 takich inwestycji.

Nowe przepisy mają doprowadzić do istotnego obniżenia obciążeń administracyjnych nakładanych na inwestorów w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej przy jednoczesnym braku dodatkowego obciążenia organów wydających decyzje.

Reklama

Czytaj też

Ustawa ma przyczynić się do regionalnego rozwoju przez umożliwienie przyłączeń nowych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych, do sieci elektroenergetycznej.

Nowe przepisy mają pozwolić zarówno na przyłączanie nowych, dużych podmiotów do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego, jak również zwiększyć chłonność sieci pod względem rosnącego udziału energetyki prosumenckiej w Polsce.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie dopisano do niej rozdział, który rozszerza zakres działania specustawy na linie dystrybucyjne, ale nie wszystkie, a tylko te, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

W ustawie znalazł się też przepis, na mocy którego wykaz strategicznych inwestycji określi - w drodze rozporządzenia - Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Czytaj też

Nowe przepisy pozwolą również na przekazywanie danych na potrzeby centralnego systemu informacji dla rynku energetycznego. Chodzi m.in. o zgodę osób fizycznych będących klientami na przekazywanie danych osobowych. Nowela odnosi się ponadto do budowy linii przesyłowych w województwach lubelskim i łódzkim.

W trakcie prac nad ustawą włączono do niej również przepisy dotyczące m.in. napełniania zbiorników gazem LNG, czyli bunkrowania, a także konieczności tworzenia planów bunkrowania.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama