Reklama

Wiadomości

Rząd odkrywa karty. Znamy limity cen energii

fot. KPRM / gov.pl

Rząd wprowadzi mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych odbiorców - przekazała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Reklama

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, szefowa resortu Anna Moskwa przedstawiła we wtorek Radzie Ministrów założenia projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Reklama

Minister klimatu poinformowała, że do 30 listopada podmioty wrażliwe powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii w sprawie zamrożenia taryf.

Czytaj też

"Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych, poza dotychczasowy limit 2 tys. kWh" – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister Anna Moskwa.

Reklama

Resort wskazał, że "wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany jest przede wszystkim agresją Rosji na Ukrainę". "Rozpoczęta wojna, działania rosyjskiego Gazpromu, ale także spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2 negatywnie wpływają na wysokość i nieprzewidywalność cen surowców energetycznych" - podano.

Jak wyjaśnia szefowa resortu klimatu i środowiska, proponowane przez polski rząd wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, a także podmioty użyteczności publicznej, m.in. takie jak: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).

"Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców" - powiedziała, cytowana w komunikacie, minister Moskwa.

MKiŚ podało, że cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitu, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, czyli 2 tys. kWh – do 31 grudnia 2023 r.; podmiotami użyteczności publicznej – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii; małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii takiego podmiotu.

"Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności" – podkreśla Anna Moskwa.

Jak wskazało ministerstwo będą to m.in. podmioty: systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki; prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie; udzielające świadczenia opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych; a także ochotnicze straże pożarne; kościoły i inne związki wyznaniowe; placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione; centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne; jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, noclegownie i ogrzewalnie.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama