Reklama

Wiadomości

Polska w unijnej czołówce. Energetycznej drożyzny

Fot. Flickr/Wikimedia Commons/CC 2.0
Fot. Flickr/Wikimedia Commons/CC 2.0

Najnowsze dane przedstawione przez Eurostat pokazują ogromne rozbieżności między cenami za energię elektryczną w państwach europejskich w drugiej połowie 2023 r. Ceny malały w Danii czy Hiszpanii, za to drożej było w Polsce, Czechach czy Niemczech.

Eurostat na bazie umownego Standardu Siły Nabywczej (PPS) przeliczył, jak w państwach Unii Europejskiej i nie tylko, kształtowały się ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. W drugiej połowie roku 2023, a więc gdy skutki kryzysu energetycznego malały, w 13 państwach UE ceny dla gospodarstw domowych malały. Liderami pod tym względem była Dania, gdzie rachunki za prąd były o 39 proc. niższe.

Polska, Niemcy, Czechy. Skoki cen dla odbiorców indywidualnych

Na innym biegunie znalazła się Holandia. Królestwo Niderlandów to absolutny rekordzista – tam ceny wystrzeliły o 86 proc. Niewiele lepiej było w Czechach – wzrosły o 83 proc., w Niemczech – o 20 proc.

W Polsce ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosły o 35 proc. i według Eurostatu 100 kWh nad Wisłą kosztowało 33,49 PPS (umowna jednostka walutowa stosowana w Unii Europejskiej do przeliczeń dla potrzeb porównań, w taki sposób, aby wyeliminować różnice w poziomach cen między państwami członkowskimi – to definicja PPS autorstwa Głównego Urzędu Statystycznego).

W przeliczeniu na PPS, więcej za prąd płacono w Niemczech (blisko 36 PPS), Włoszech, Rumunii czy Belgii. Różnice między cenami obrazuje poniższa mapa sporządzona przez Eurostat.

Dlaczego warto przyjrzeć się porównaniu w PPS? Ponieważ porównania cenowe nie zawsze dobrze oddają rzeczywistość. Wystarczy spojrzeć na inne zestawienie Eurostatu, gdzie ceny za kWh wyrażono w euro. W Polsce oscylują wokół 20 eurocentów, a w Irlandii dobijają do 0,5 euro za kWh, w Niemczech podobnie.

Dane Eurostatu wskazują także na pewną zależność: im „zieleńszy” miks energetyczny państwa (czyli większy udział OZE i/lub atomu) tym niższa wartość PPS dla 100 kWh.

Reklama

Komentarze

    Reklama