Reklama

Wiadomości

PGE szacuje stratę na taryfie G dla II półrocza. Kwota jest ogromna

Autor. mat. prasowe / PGE

Dla drugiego półrocza szacowana strata na taryfie G ma wynieść ok. 550 mln zł - podała w środę w komunikacie Polska Grupa Energetyczna.

Reklama

Spółka przypomniała w komunikacie, że 28 czerwca Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. dla spółki PGE Obrót na poziomie średnio 623 zł za MWh (cena bez podatku od towarów i usług oraz bez podatku akcyzowego).

Reklama

Zwrócono uwagę, że zatwierdzona cena sprzedaży energii elektrycznej jest istotnie niższa w stosunku do taryfy zatwierdzonej w grudniu 2023 r., która miała obowiązywać w całym 2024 r. Skutkowała ona utworzeniem przez PGE Obrót rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

Czytaj też

”(…) Po analizach opartych o prognozy dla całego okresu taryfowego 1 lipca 2024 - 31 grudnia 2025, spółka informuje o braku konieczności zawiązania w PGE Obrót S.A. dodatkowej rezerwy na umowy rodzące obciążenia z zastrzeżeniem, że dla II półrocza 2024 r. szacowana jest strata na taryfie G w wysokości około 550 mln zł - ponad wysokość wskazanej wyżej rezerwy” - poinformowano.

Reklama

Dodano, że analizowany będzie wpływ wyżej wymienionego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Grupy PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. PGE jest spółką akcyjną, w której Skarb Państwa ma prawie 61 proc. akcji.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama