Reklama

Wiadomości

Od digitalizacji do dekarbonizacji - relacja z konferencji SAP Utilities Day 2022

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Obecna sytuacja na świecie pokazała, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwom i ich obywatelom. Stopniowe odchodzenie od węgla podyktowane jest polityką Unii Europejskiej i jej ambitnymi planami osiągnięcia neutralności klimatycznej już w 2055 roku. By wywiązać się z tych założeń, konieczne jest przyspieszenie transformacji energetycznej także na poziomie cyfrowym. Właśnie ten aspekt był tematem tegorocznej konferencji SAP Utilities Day – Od digitalizacji do dekarbonizacji.

Reklama

Globalnymi trendami w energetyce są: zmieniająca się dynamika rynku, prosumenci, dekarbonizacja oraz zapewnienie bezpiecznej cyfryzacji. To właśnie te aspekty mają kluczowy wpływ na priorytety firm energetycznych. Perspektywa strategiczna jest bardzo ważna, niemniej, aby odnieść sukces w sektorze utilities, kilka warstw transformacyjnych musi zostać skierowanych bezpośrednio do klienta. Zarządzanie majątkiem, wysoka jakość i dostępność danych pomiarowych, czy doświadczenie klienta to tylko kilka z filarów zrównoważonej transformacji.

Reklama

– Często klienci stają przed wieloaspektowymi zadaniami, które uniemożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału przedsiębiorstwa, czasami nawet spowalniając proces rozpoczęcia projektu transformacyjnego – powiedział Filip Kowalski, General Manager, Sektor Energetyki i Zasobów Naturalnych, SAP Middle Eastern Europe, i zapewnił, że SAP jest takim spoiwem w całościowej usłudze transformacji.

Ambitne plany wymagają nowoczesnych rozwiązań. RISE with SAP oferuje usługi w chmurze, które umożliwiają przejście do inteligentnego przedsiębiorstwa, zmniejszając przy tym ryzyko, redukując koszty i skracając czas do osiągnięcia wymierzonego celu. RISE with SAP jest wynikiem godzin rozmów, ale także obserwacji rynku i jego zmiennych. To istotny aspekt praktycznie dla każdego sektora w gospodarce.

Reklama

Przykładem organizacji z sektora utilities, która zdecydowała się na transformację biznesową w chmurze jest Grupa Veolia. Współpraca Veolii z SAP pozwoli na przeniesienie rozwiązania on-premise do chmury, a także umożliwi szybsze raportowanie, bardziej zaawansowane analizy w czasie rzeczywistym i ograniczy ślad danych o 50%. Veolia temat cyfryzacji i transformacji podjęła przed pandemią. Dywersyfikacja portfela usług i szybsze podejmowanie decyzji to jedne z założeń międzynarodowego giganta energetycznego. Wymaga to harmonizacji procesów biznesowych, ale też szybszej decyzyjności. „To wszystko wpisuje się w RISE with SAP" – mówił Łukasz Talaga, Kierownik Projektu ERP 2.0, który reprezentował firmę Veolia Poland. Jest to ten element strategii firmy skrojony na miarę potrzeb użytkowników.

W wyborze chmury Veolia postawiła na infrastrukturę Google. Agnieszka Borkowska z Google Cloud tłumaczy, że ta współpraca zmieniła podejście do rynku i pokazała, że Polska jest krajem stale rozwijającym innowacje. To właśnie takie projekty będą miały miejsce coraz częściej, co oznacza, że popyt na rozwiązania utilities będzie stale rósł.

Czytaj też

Zrównoważony biznes jest trzecią fazą globalnej transformacji gospodarczej, dlatego ma to bardzo znaczący wpływ na wszystkie aspekty działania przedsiębiorstw, ale też organizacji komercyjnych i niekomercyjnych. Wzrost popytu na produkty zrównoważone jest średnio prawie sześciokrotnie szybszy niż na produkty standardowe. Filip Kowalski przekonuje, że należy o tym pamiętać i zwraca uwagę na wymagania regulacyjne, które stają się coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane. Zrównoważony rozwój jest czymś znacznie poważniejszym, ponieważ dotyka on zarówno procesów biznesowych, jak i obszarów raportowania. Potencjał i dobre funkcjonowanie firm ukryte są właśnie w tej płaszczyźnie.

Rozwiązanie SAP Profitability and Performance Management zostało zoptymalizowane w zakresie bardzo szybkich analiz oraz dużego wolumenu danych. Wszystko po to, by móc je sprawnie przetworzyć, dokonać odpowiednich rozliczeń i symulacji, a następnie zaprezentować w formie odpowiednich raportów. Rozwiązanie to z jednej strony posiada możliwości agregacji danych, a z drugiej strony ma rozbudowany silnik różnego rodzaju kalkulacji, symulacji i rozliczeń kosztów całej procedury workflow oraz możliwości dotyczące modelowania poszczególnych procesów. Jak wszystkie rozwiązania firmy, SAP PaPM jest dostępne zarówno w wersji on-premise, jak i wersji cloud. To, co można uznać za istotne, to łatwość rozwiązania dla użytkownika biznesowego, które zostało wyposażone w procedury modelowania scenariuszy biznesowych i rozliczeniowych poprzez predefiniowane różnego rodzaju funkcje i dane, gdzie użytkownik metodą drag and drop przekłada na ekran modelowania odpowiednie funkcje, a zaraz po tym następuje ich bezpośrednie powiązanie.

O nowoczesnym systemie billingowym oraz CRM na przykładzie Budapest Heating opowiedział Patryk Borzęcki, SAP Segment Director, S&T. W trakcie konferencji miał okazję wytłumaczyć, że całe rozliczenie spółki udało się przenieść do systemu SAP bez konieczności używania systemów zewnętrznych. Pozwoliło to na przyspieszenie i dużo prostszą pracę związaną z rozliczaniem ciepła w przedsiębiorstwie oraz skrócenie całego procesu. Ujednolicenie procesu zarządzania wszystkimi urządzeniami pomiarowymi przyczyniło się do zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia jakości obsługi klienta.

Na przykładzie spółki Aquanet można było pokazać, jak istotne jest zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Idea wdrożenia modułu maintenance'owego była czymś, co przesądziło o implementacji systemu ułatwiającego zarządzanie majątkiem, zbieranie i ocenę kosztów oraz analizę danych. Ponadto umożliwiło to sprawniejsze zarządzanie zespołami poprzez zoptymalizowanie kosztów, rozliczania czasu pracy oraz najlepsze wykorzystanie zasobów przy budowaniu stabilnej bazy wiedzy, również o wykorzystaniu czasu pracy zespołów.

Wien Energy jest przykładem, jak SAP poradził sobie z zarządzaniem portfelami projektów klientów. System ten został wdrożony już 5 lat temu, ale firma ze wsparciem SAP stale rozszerza jego funkcjonalność w różnego rodzaju procesach Między innymi została wdrożona optymalizacja przypisania zasobów, czyli ich planowanie dla projektu i administracji projektów, a potem rejestrowanie czasu na te działania, które wykonuje zespół.

Czytaj też

Końcową prezentację o cyfrowej samoobsłudze klientów firm energetycznych przedstawił Marcin Sulikowski, Country Sales Director w Hycom.digital. W projektach transformacyjnych związanych z cyfrową zmianą usług i produktów energetycznych, sposobów ich sprzedaży oraz obsługi i samoobsługi klientów, Hycom realizuje podejście bazujące na zbadanych i poddanych właściwej analizie potrzebach prawdziwych klientów. W ostatnich latach firma Hycom dostarczyła na rzecz firm energetycznych szereg projektów z wykorzystaniem narzędzia customer journey mapping. Jeden z nich, zrealizowany w Polsce, był największym projektem tej klasy w ostatnich latach w Europie. Zastosowane przez Hycom podejście journey-based umożliwia w szczególności optymalne dopasowanie komponentów technologicznych projektowanego systemu oraz przygotowanie takiego planu wdrożenia, aby w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć realną, oczekiwaną przez klientów wartość. Wnioski, obserwacje i doświadczenia projektowe wsparte wiedzą technologiczną oraz biznesową, a także najlepszymi w klasie elementami portfolio SAP zaowocowały autorskim rozwiązaniem composable customer self-service, dzięki któremu firmy energetyczne w Polsce i w Europie mogą szybko i skutecznie zaoferować wielokanałową cyfrową samoobsługę swoich klientów, dostosowaną do ich potrzeb w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. Platforma Hycom - ENCO SAP Foundation to złożona aplikacja wspierająca klientów w interakcjach ze spółką energetyczną i maksymalizująca potencjał technologii SAP w kanale cyfrowym.

Partnerami wydarzenia SAP Utilities Day 2022 byli: Google Cloud, Plaut, Hycom, S&T oraz Comtrust. Energetyka24.com objęła wydarzenie patronatem medialnym.

  • SAP
Reklama

Komentarze

    Reklama