Reklama

Wiadomości

Motyka: do 2030 r. nakłady na sieci energetyczne wzrosną do ponad 100 mld zł

Miłosz Motyka wiceminister klimatu i środowiska
Autor. Facebook / profil publiczny Miłosza Motyki

Spodziewany jest dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce, które istotnie przekroczą kwotę 100 mld zł do 2030 r. – napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

„Należy podkreślić, że w zaktualizowanych Planach rozwoju operatorów systemu dystrybucyjnego na lata 2020-2025 (dla pięciu największych OSD) ujęto łącznie inwestycje na poziomie ok. 42 mld zł. Ponadto, uwzględniając potrzeby zapisane w Karcie Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, w latach 2023-2028, będzie to w sumie ponad 74 mld zł przeznaczonych na inwestycje w sieci dystrybucyjne” – napisał Motyka.

Dodał, że operatorzy systemów dystrybucyjnych mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Funduszu Modernizacyjnego - planowana jest VIII transza programu, którego budżet wynosi 3 mld zł.

Przedstawiciel resortu klimatu zaznaczył, że jednym ze źródeł finansowania rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce są środki europejskie, które pozwalają na ograniczenie przenoszenia obciążeń związanych z rozwojem sieci na odbiorców energii elektrycznej.

Czytaj też

„Dlatego dla wsparcia realizacji ambitnych celów inwestycyjnych podejmowane są działania w celu zapewnienia jak największych możliwości finansowania inwestycji sieciowych ze środków UE, co umożliwi Polsce skuteczną oraz terminową realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej oraz przeprowadzenie sprawiedliwego procesu transformacji energetycznej” – napisał Motyka.

Poinformował też m.in., że rozważane są zmiany legislacyjne, które mają na celu: dalszą optymalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury w tym rozszerzenie formuły cable pooling (podłączenia przynajmniej dwóch odnawialnych źródeł energii do tego samego przyłącza, których praca wzajemnie się uzupełnia – przyp. Energetyka24), zwiększenie transparentności dostępności mocy przyłączeniowych, uproszczenie procesu przyłączeniowego i zwiększenie liczby obiektów możliwych do przyłączenia, ulepszenie procesu planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej i czasu przyłączenia oraz zwiększenie elastyczności sieci.

„Podsumowując, spodziewany jest dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych na rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce, które istotnie przekroczą kwotę 100 mld PLN do 2030 r. Planowane inwestycje zwiększą niezawodność pracy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również zwiększą możliwości integracji źródeł OZE oraz zapewnią stabilność dostaw energii elektrycznej i bezpieczną pracę systemu” – podkreślił wiceminister.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama