Reklama

Wiadomości

Jest plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii

Autor. Dhahi Alsaeedi / Unsplash

Prezes URE uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej (OSP) plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - podał URE na swojej stronie.

„Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił z operatorem sieci przesyłowej plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Dokument obejmuje okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Plan wprowadzania ograniczeń co roku sporządzany jest przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne” - napisano.

Reklama

Do 30 kwietnia danego roku plan ten jest przedstawiany Prezesowi URE, a jego uzgodnienie następuje do 31 maja.

Czytaj też

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest podstawą do ustalania tzw. stopni zasilania, czyli czasowych ograniczeń w poborze energii. Ograniczenia te odnoszą się tylko do dużych odbiorców o mocy umownej równej lub większej niż 300 kW, zatem bezpośrednio nie dotyczą gospodarstw domowych.

Stopnie zasilania mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci przesyłowej lub przez Radę Ministrów. Operator może wprowadzić takie ograniczenia na czas nie dłuższy niż 72 godzin i musi być to poprzedzone odpowiednimi działaniami komunikacyjnymi.

W elektroenergetyce obowiązują stopnie zasilania w skali od 11 do 20. Przy 11 stopniu zasilania odbiorca może pobierać moc zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a przy 20 stopniu jedynie do wysokości mocy minimalnej poboru określonej dla niego w planie ograniczeń.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama