Wiadomości

EDF zapłaci setki tysięcy euro kary za łamanie prawa

Fot. Canva

Krajowa Komisja ds. Informatyki i Swobód (CNIL) nałożyła na francuskiego operatora energii EDF karę finansową w wysokości 600 tysięcy euro, w związku z stosowanymi praktykami marketingowymi, w tym naruszaniem danych osobowych swoich klientów.

CNIL przyjrzał się sprawie na początku 2021 roku po wpłynięciu kilku zawiadomień o podejrzeniu naruszenia praw konsumenta. Wówczas francuska spółka posiadała już dane osobowe ponad 25 milionów klientów.

EDF przedstawiono kilka zarzutów, w tym niewywiązanie się z obowiązku informowania użytkowników o wykorzystaniu ich danych osobowych oraz brak terminowej odpowiedzi użytkownikom, chcącym skorzystać z prawa sprzeciwu wobec wykorzystania tych danych.

Czytaj też

Dodatkowo, francuska spółka nie była w stanie udowodnić, że pozyskała zgody odbiorców na prowadzenie kampanii reklamowej drogą mailową w latach 2020-2021.

CNIL uznała, że EDF naruszyło tym unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeks Pocztowy i Komunikacji Elektronicznej (CPCE).

„Wysokość kary została ustalona na podstawie stwierdzonych naruszeń, a także przy uwzględnieniu współpracy ze spółką i wszystkich działań jakie podjęła w toku postępowania, aby załagodzić wszystkie zarzucane jej uchybienia" - tłumaczy francuski regulator.

$

Komentarze