Reklama

Elektroenergetyka

Spółka PGNiG Termika przeszła audyt bez zastrzeżeń

Fot. PGNiG Termika

Polskie Centrum Certyfikacji przez tydzień prowadziło audyt Systemów Zarządzania BHP i Zarządzania Środowiskowego na terenie zakładów PGNiG Termika SA. Kontrolą objęto 30 stanowisk pracy z dwunastu istotnych jednostek i wydziałów EC Siekierki i C Kawęczyn.

Audytorzy podkreślili stosowane w Spółce dobre praktyki dotyczące obszaru strategii środowiskowej i planowania, monitorowania obszaru prawnego, zagospodarowania popiołów i żużli, a także monitorowania w szerokim spektrum niezgodności związanych z bezpieczeństwem pracy. Kontrolujący nie odnotowali niezgodności, czy negatywnych spostrzeżeń. W procesie kontrolnym uczestniczyły też osoby dotychczasowo zaangażowane w prowadzenie i funkcjonowanie obu systemów.

Obydwa Systemy spełniły kryteria audytu i w najbliższym czasie otrzymamy odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie norm systemowych.

Czytaj też

Podsumowując wyniki audytu Prezes Zarządu Termika SA Jarosław Maślany powiedział - Dbałość o aspekty środowiskowe oraz bezpieczeństwo pracy są dla Spółki kluczowymi wartościami. Dążąc do doskonalenia procesów i utrzymania najwyższych standardów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy poddajemy się corocznej weryfikacji naszych standardów. Wszystkim uczestnikom tegorocznego procesu audytowego dziękuję za zaangażowanie i efektywną współpracę.

Wynik tegorocznego audytu recertyfikacyjnego dowodzi, że systemy zarządzania środowiskowego i bhp funkcjonują w naszej organizacji na wysokim poziomie. Z pełną satysfakcją potwierdzam, że to zasługa dotychczasowej dbałości o procesy, wkład w realizację przyjętych celów, inicjowanie i otwartość na doskonalenie systemów przez wszystkich Pracowników Spółki. Jeszcze raz dziękuję pracownikom TERMIKI za wkład pracy na rzecz utrzymania i doskonalenia systemów, za zaangażowanie oraz budowanie bezpiecznego środowiska pracy.

PGNiG Termika / Mat. prasowe

Komentarze