Reklama

Elektroenergetyka

Oficjalna inauguracja polsko - litewskiego mostu energetycznego

Dzisiaj około godziny 13:00 odbędzie się oficjalna inauguracja projektu LitPol Link, za sprawą którego domknięty zostanie tzw. Baltic Ring - system połączeń energetycznych wokół Morza Bałtyckiego. Inwestycja jest częściowo finansowana przez Unię Europejską. Łączna wielkość nakładów poniesionych po stronie polskiej na realizację projektu budowy mostu elektroenergetycznego to ok.  1,8 mld złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi ok. 868 mln zł.

Przypomnijmy, że kilka dni temu (8 grudnia) odbyła się pierwsza "aukcja rynku dnia następnego" z udziałem wspomnianego połączenia. Zdolności przesyłowe zostały przydzielone uczestnikom rynku w ramach giełdowego mechanizmu market coupling. Łącznie zaalokowanych zostało 1814,7 MWh w kierunku z Polski do Litwy oraz 85,8 MWh w kierunku z  Litwy do Polski. Alokowane transakcje będą realizowane jutro, co oznacza, że pierwsze handlowe dostawy energii poprzez nowe transgraniczne połączenie LitPol Link będą miały miejsce 9 grudnia br.

Na połączeniu elektroenergetycznym między Polską i Litwą został uruchomiony mechanizm Market Coupling. Zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link są alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling – MRC.  

Mechanizm ten funkcjonuje na takich samych zasadach, jak w przypadku połączenia SwePol Link pomiędzy Polską i Szwecją.

W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej oba kraje, ale zostało zrealizowanych łącznie 11 zadań inwestycyjnych, które obejmują budowę 4 linii elektroenergetyczne 400 kV oraz budowę 5 nowych i rozbudowę 2 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Zbudowanie połączenia międzysystemowego i  rzeczywiste uzyskanie określonej zdolności przesyłowej dla wybudowanej linii, wiązało się bowiem z dostosowaniem całej infrastruktury sieciowej Polski w taki sposób, aby była w stanie przyjąć określone moce.  

4  listopada 2015 roku PSE SA dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400 kV Ełk Bis – granica RP, która została połączona z wybudowaną przez litewskiego operatora LITGRID linią wychodzącą ze stacji Alytus w kierunku granicy z  Polską. Był to finalny po stronie polskiej element połączenia. Na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzone zostały testy, podczas których sprawdzano, czy połączenie jest w  pełni przygotowane do przesyłania energii elektrycznej w obu kierunkach między Polską a Litwą. Połączenie pracujących w różnych systemach sieci energetycznych Litwy i Polski umożliwia zbudowana stacji Alytus wstawka konwertorowej prądu stałego HVDC „back-to-back”.

Zobacz także: Tauron zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska

Zobacz także: Rząd „poważnie rozważa” budowę Ostrołęki C

Reklama

Komentarze

    Reklama